Съветът на ЕС посочи мерки за завръщане на доверието в колективния транспорт

22:04 | 24 юли 2020
Автор: Николета Рилска
Anthony Devlin/Bloomberg
Anthony Devlin/Bloomberg

Съветът на Европейския съюз прие днес (24 юли) заключения, насочени към възстановяване на доверието на пътниците и работниците чрез свеждане до минимум на риска от инфекции при системите за трансграничен колективен пътнически транспорт.

В заключенията Съветът утвърждава редица основни мерки за хигиена и контрол на инфекциите, които следва да се прилагат за всички услуги за трансграничен колективен пътнически транспорт. 

Тези препоръчителни мерки се състоят, наред с другото, от физическо дистанциране или, когато това не е осъществимо, използване на маски; по-често използване на електронни билети и електронни проверки на билетите; спазване на високи стандарти за циркулацията на свеж въздух и чистотата на превозните средства.

Освен това Съветът приканва Комисията и държавите членки да продължат да координират прилагането на приетите на национално равнище и на равнище ЕС насоки и препоръки в областта на транспорта във връзка с COVID-19.

В изявлението на Съвета се отбелязва, че коронавирусната пандемия и свързаните с нея ограничения променят модела на придвижване на хората, като водят до значителен спад на пътниците във всички видове колективен транспорт. 

В съобщението обаче се отбелязва, че след отпадането на блокировките и постепенното отменяне на рестрикциите за пътувания броят на пътниците отново се увеличава

Съветът на ЕС изтъква, че всички ограничителни мерки, приети за опазване на здравето и предотвратяване на по-нататъшните инфекции COVID-19, трябва да бъдат постоянно адаптирани към епидемиологичната ситуация. 

Държавите членки трябва да имат гъвкавост при прилагането на насърчаваните мерки с оглед на развитието на епидемиологичната ситуация, като се има предвид, че мерките не могат да доведат до липса на новозаразени, но имат възможност да намалят до минимум риска от заразяване, става ясно още от съобщението.