Какво трябва да знаем при избора на подходящ спестовен продукт?

Неписана истина е, че най-прозрачната инвестиция е банковият депозит

18:41 | 17 юни 2019
Снимка: Akos Stiller/Bloomberg
Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Когато си говорим за спестявания в последно време хората са особено чувствителни и това е напълно основателно. Яснотата е ключов фактор при избор на банка, в която да спестяваме. Това означава да знаем в какво са инвестирани средствата ни, какви такси дължим и каква доходност получаваме. Въпросът за лихвите обаче не е особено важен в момента, тъй като по данни на БНБ за изминалата 2018 г. дори най-високите лихви по депозити на някои конкретни банки не успяха да надминат нивото на натрупаната за годината инфлация. Това на практика означава, че доходността на този тип продукт е почти нулева. И все пак подобен начин на спестяване е предпочитан от много хора по различни причини, включително и заради гаранцията от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Нещо повече, по данни на БНБ до края на 2018 г. българските домакинства имат спестявания в банките в размер на 51,53 млрд. лв., което е увеличение от 7,7% на годишна база.

Трябва да отчетем и още нещо – лихвата и рискът вървят в комплект и това е основен принцип във финансовия сектор. Често банките, които дават отчетливо по-високи лихви изпитват нужда от допълнителни средства, за да отговорят на изискванията на на БНБ или си позволяват да отпускат кредити срещу по-висока от средната лихва на рискови кредитополучатели или прикрити свързани лица.

Казусът с обявената в несъстоятелност КТБ е нагледен пример. Фондът за гарантиране на влоговете в банките върна парите на вложителите с депозити до 100 хил. евро. Останалите клиенти с по-големи депозити загубиха всичко над гарантирания минимум.

В общи линии, когато банките имат разходи за предлагането на една услуга, по един или друг начин те ги покриват с таксите, които удържат от клиентите. Неписана истина е, че най-прозрачната инвестиция е банковият депозит, защото условията при него за предварително фиксирани и рядко има отклонения. 

Освен това вие можете да прецените надеждността на една банка по такива параметри като акционери, присъствие на пазара и финансови резултати, които са посочени в годишните отчети. От значение също така е и развитието на клоновата мрежа, както и броят клиенти, сумата на депозитите и кредитите на банката. 

Експертите съветват винаги, когато гледате реклама на една банка, е важно да проверите какво стои зад условията, които се описват в нея. Отговорната банка винаги информира клиентите си за пълната цена на своите услуги и всяка съпътстваща продукта информация с особено значение. 

Ето защо, когато избираме в коя банка да вложим спестяванията си, е добре хубаво да проучим как институцията ще оперира с нашите средства.

Важно е също и какво ще получим насреща, като клиенти. Така например всеки потребител иска да получава достъпни и разбираеми услуги, така че бързо да направи избора си. Все повече клиенти извършват ежедневните си банкови операции през мобилни устройства и компютри, и посещават банковия клон само когато се нуждаят от консултация за своите спестявания или при нужда от финансиране. В този смисъл малко банки в страната предлагат подобна гъвкавост, повечето изискват задължителна разходка до офис за откриване на депозит. Много кредитни институции имат и ограничения относно ползването на сумите, натрупани в сметката.

Затова е важно, когато избирате банка да сте наясно с няколко неща – на каква стойност ще бъде депозитът, в каква валута, за какъв срок, планирате ли да довнасяте и да теглите по време на срока, както и как искате да получавате лихвата - авансово, периодично, или в края на срока. Трябва също да се съобрази как ще се осъществява комуникацията с банката.

Все пак банките стават все по-гъвкави в решенията, които предлагат на клиентите си. Вече на пазара има продукти, които предлагат начини за дистанционно спестяване през интернет банкиране, или например „автоматично”, с определена сума всеки месец.

„Експресбанк“ пък предоставят Депозит Дуо, което е комбинация от срочен депозит и инвестиция във фондове, която дава по-висок лихвен процент по депозитната част и възможност за висока доходност от инвестицията. Такава опция има и в „Райфазенбанк“, но тази банка има продукт наречен „Перспектива“, при който разполагаш с парите си по всяко време във всеки един офис на банката, чрез Райфайзен ОНЛАЙН и мобилното приложение за онлайн банкиране. Минималната сума за откриване е 100 лв. или 50 евро, като това е и минималната наличност по сметката.

ПроКредит Банк пък предлага на клиентите си възможността да управляват от разстояние не само парите си по разплащателна сметка, но и спестяванията си. Спестовна сметка FlexSavе е безсрочна и не изисква поддържане на минимална сума. По нея физическите лица и фирмите могат да прехвърлят средства от и към разплащателната си сметка чрез интернет банкиране. Достъпът е 24 часа, 7 дни в седмицата, без необходимост от допълнителна инсталация на подписи, сертификати или други софтуери. По този начин клиентите разполагат със средствата си когато пожелаят, но и получават допълнителен ежемесечен доход при едни от най-добрите условия на пазара.

Уникредит Булбанк, освен стандартните депозити и спестовни сметки, предлага спестовна сметка „Многофакторен влог“. Минималната сума за откриване е 10 лева или 5 евро/щатски долара. С този продукт извършвате всякакви банкови операции в реално време и от всеки клон на банката. Можете да нареждате и получавате преводи за/от чужбина. Получавате лихвата си всеки месец на база средномесечни салда по сметката. Лихвата може да се превежда по друга спестовна или разплащателна сметка или да се капитализира по спестовната сметка. Сметката може да бъде открита онлайн или в банков офис. Продуктът е с т. нар. „активна лихва“ при 1 или 2 тегления месечно.

В свой анализ от „Моите пари“ отчитат, че обичайно лихвите по срочни депозити са фиксирани, но е възможно да има и клауза в договора, която позволява на банката при определени условия да коригира лихвата. Независимо от това, дори и да има такава клауза в договора, не е задължително банката да я приложи, т.е дори и да има клауза за понижаване на лихвата, банката не е задължително да я понижи. Оттам отбелязват още, че върху получената лихва от депозита се дължи данък. Този данък се начислява на падежа на депозита и се удържа директно от банката. Когато лихвата е получена авансово, при така наречените „авансови” депозити, лихвата се приспада от главницата, когато приключи срока на депозита. По същия начин се процедира и при този тип депозити, при които има периодично олихвяване по време на срока и лихвата се отделя по отделна сметка.

В крайна сметка, когато избирате банка, на която да поверите парите си, никой не може да каже коя е най-добрата кредитна институция. Всяка оферта има своите предимства и недостатъци и клиентът трябва да прецени кое отговаря най-точно на нуждите му. Важно е да прави разлика между очаквания и реалност, а също и да чете написаното с дребния шрифт, когато подписва договор. Но може би от всичко изброено по-горе в текста, на първо място при избор на банка остава добрата ѝ репутация, както и състоянието на портфейла.