ЕС проправи пътя за по-нисък ДДС за зелени и дигитални стоки и услуги

До 2030 г. трябва да отпаднат някои от съществуващите по-ниски ставки на ДДС за изкопаеми горива

18:01 | 7 декември 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Финансовите министри на Европейския съюз се съгласиха във вторник да променят правилата на ЕС, така че да могат да намалят данъка върху добавената стойност (ДДС) върху стоките и услугите, свързани с борбата с изменението на климата, опазването на здравето и подготовката на ЕС за цифровата ера.

В същото време те се съгласиха постепенно да премахнат до 2030 г. някои от съществуващите по-ниски ставки на ДДС за изкопаеми горива или други стоки, които увеличават емисиите на парникови газове, за да помогнат на 27-членния блок да постигне целта си да не емитира CO2 в нетно изражение до 2050 г.

Стандартната минимална ставка на ДДС за всички стоки и услуги в ЕС е 15%, с изключение на списък с изключения, където намалената ставка на ДДС трябва да бъде най-малко 5%.

Действително прилаганите данъчни ставки варират между страните от ЕС и продуктите.

Някои страни също са договорили специални цени за конкретни продукти.

Предложението включва разрешаване във всички държави на дерогациите и освобождаванията за конкретни стоки и услуги, които са въведени по исторически причини в някои държави членки, за да се гарантира равно третиране и да се избегне нарушаването на конкуренцията. Обратно, съществуващите дерогации, които не са обосновани от целите на обществените политики, с изключение на подкрепящите действията на ЕС в областта на климата, трябва да бъдат преустановени до 2032 г.

Министрите също така се съгласиха, че намалените ставки на ДДС и изключенията за химически торове и химически пестициди ще останат в сила до 1 януари 2032 г., за да се даде повече време на дребните фермери да се адаптират.

Сделката ще позволи на правителствата да прилагат по-ниски ставки на ДДС върху продукти и услуги, което прави икономиката по-подходяща за дигиталната ера, като достъп до интернет и предаване на живо от културни и спортни събития.

Предпазливи от преживяванията през пандемията от COVID-19, министрите се съгласиха да добавят към списъка със стоки, ползващи се с по-ниски ставки на ДДС, здравни предпазни средства като маски за лице и други медицински съоръжения и предмети, считани за необходими за хората с увреждания.

По-нисък ДДС ще бъде възможен и за продукти, свързани с борбата с изменението на климата, като велосипеди, зелени отоплителни системи и слънчеви панели, инсталирани в частни домове и обществени сгради.

По-ниските ставки ще станат възможни, след като Европейският парламент бъде консултиран относно споразумението, което може да продължи до март 2022 г.