Собствениците на бизнес сгради искат мораториум върху главници по заеми

Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България предлага спешни мерки за облекчаване на икономическите щети от COVID-19 в сектора

10:06 | 31 март 2020
София. Снимка: Pixabay
София. Снимка: Pixabay

Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС), която обединява най-големите компании собственици и инвеститори в бизнес недвижими имоти у нас, предлага спешни мерки за облекчаване на икономическите щети от COVID-19 в сектора.

„Неблагоприятното отражение на пандемията върху всички аспекти на социалния и икономическия живот в глобален мащаб предизвиква тежки сътресения и в сектора, в който са активни членовете на Асоциацията. Именно затова предлагаме пакет от конкретни мерки, които да доведат до запазване на стопанската активност и съхраняване на потенциал, който да позволи бързото възстановяване на икономиката след кризата“, споделя Таня Косева-Бошова, председател на управителния съвет на АСБС.

Целта на мерките, които предлага Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, е балансираното разпределение на рисковете и тежестите. 

Мерките, предлагани от асоциацията, включват въвеждане на държавен мораториум за плащанията на главници по кредити – с продължителност 9 месеца за всички длъжници, чийто бизнес е засегнат от блокирането на стопанския живот; запазване на всички договорени условия по кредитите – лихви, такси, срокове и други – непроменени за срока на отсрочване на кредитите; временно освобождаване на собствениците на недвижими имоти от данък недвижими имоти за 2 месеца – за периода април-май 2020 г.; отстъпка в размер 25% от плащането на дължимия данък недвижими имоти и такса смет за тези, които изплатят цялото си годишно задължение през периода на извънредното положение; изцяло освобождаване на собствениците на бизнес имоти, които имат забрана за извършване на стопанска дейност, от такса битови отпадъци за срока на обявеното извънредно положение; намаляване на местния данък за прехвърляне на имоти на 1% за период от 6 месеца; намаление на нотариалните такси с 50% за сделки, свързани с покупко- продажба на имоти.

Като аргументи за предлаганите мерки от асоциацията посочват насоките на Европейската централна банка за прилагане на подобни инициативи на търговските банки; добрата регуация и капитализация на българския банков сектор, които не биха поставили финансовите институции в тежко положение в случай, че се съгласят с предложените мерки; фактът, че наемателите в бизнес сградите са пряко засегнати от блокирането на икономиката и пряката невъзможност да се извършва икономическа дейност, както и очакваното дълго възстановяване след икономическия шок, поради широкия му ефект върху всички икономически партньори на страната.

„Съзнаваме сериозността на предизвикателствата, пред които сме изправени, както и отговорността за вземаните решения. Готови сме да участваме чрез наши представители в обсъждане на мерките, насочени към преодоляване на последствията от кризата и запазване и възстановяване на икономическата активност“, заключава Таня Косева-Бошова, председател на управителния съвет на АСБС.