Срокът за корпоративния данък е удължен до края на юни

До момента са подадени над 200 000 декларации за облагане с корпоративен данък

11:35 | 27 март 2020
Обновен: 00:45 | 4 юни 2020
Снимка: Pixabay

До 30 юни е удължен срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби, съобщи Националната агенция за приходите. 

От приходната агенция уточняват, че до момента са подадени над 200 000 декларации за облагане с корпоративен данък, всички по електронен път. 

През тази година задължените по ЗКПО лица са длъжни да правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за тази година.

Ако дружеството вече е подало годишната си данъчна декларация за 2019 г., може да направи корекция в размера на авансовите вноски до 15 април, като промяната се прави с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, съветват от НАП.

Ако годишната декларация не е подадена до 15 април, трябва да се направи до тогава, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на така декларираните авансови вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.

Прочетете още на Investor.bg.