Супер разходите за зелена енергия

20:00 | 15 юни 2021
Преводач: Мария Попова

Разработчикът на вятърни паркове Orsted планира да похарчи 56 милиарда долара до 2027 с цел да увеличи енергийния капацитет на сухоземните и крайбрежните паркове.

Orsted е най-големият разработчик на морски вятърни паркове и е изправена пред растяща конкуренция.