Лагард за инфлацията и изкупуването на активи

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

14:23 | 29 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Резкият спад на икономическата в началото на годината отслаби ценовия натиск и основната инфлация в еврозоната се установи на минус 0,2% през август и се очаква да остане негативна в близките месеци.

Така отразява последиците от ранния спад в енергийните цени, по-силното евро и временното понижение на ДДС в Германия и Ирландия.

ЕЦБ прогнозира плавно увеличение на годишната инфлация от средно 0,3% през 2020 до 1% през 2021 и 1,3% през 2022г

Какво постигнахме?

Мерките от монетарната политика, които предприехме в началото на март осигуряват критична подкрепа за икономическото възстановяване и помагат да запазим средносрочната ценова стабилност.

Без нашите мерки бихме се изправили пред по-дълбоко икономическо свиване и по-силна дезинфлация.

Мерките ни за подкрепа по време на кризата бяха структурирани около две основни оси – първата – операции по ликвидност, и две – изкупуване на активи.

Първо осигурихме достъп до ликвидността на централните банки при много благоприятни условия и с дълги срокове, за да подкрепим банковия сектор в предлагането на кредите.

Затова коригирахме условията на целевите дългосрочни операции по рефинансиране, TLTRO III, което засили стимулите към банките да кредитират реалната икономика.

За период от 1г банките ще могат да вземат заеми с отрицателна лихва,  която може да е до минус един процентен пункт при условие да кредитират икономиката.

И в голяма степен в отговор на това рекалибриране на TLTRO III, имахме много голяма активност на банките.

Това е по операциите по ликвидност.

При изкупуването на активи.

Стартирахме Пандемичната програма за спешно изкупуване, която ще наричам ПЕП – за да осигурим плавния преход на монетарните ни политики и за облекчаване на прилагането им с цел подкрепа за компенсиране на спада в прогнозата за инфлация заради пандемията.

ПЕП стартира с първоначална схема от 750 млрд евро, това стана през март.

И я увеличихме с още 600 млрд евро през юни, или общо тя стана 1,350 трлн евро.

Освен това през юни решихме да направим нетни изкупувания на активи чрез ПЕП поне до юни 2021 и във всеки случай, докато управителният съвет прецени, че кризата с коронавируса е приключила.

В сегашната среда на повишена несигурност управителният съвет внимателно ще оценява цялата информация, включително и промените във валутните курсове по отношение на отражението му върху прогнозата за средносрочната инфлация.

Управителният съвет е готов да коригира всичките си инструменти както е уместно, за да осигури инфлацията да се насочи към целта си устойчиво. В духа на ангажиментите към симетрия.