Израел очаква инвестиции от ОАЕ във високите технологии

Изхар Шай, министър на науката и технологиите на Израел

11:57 | 18 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Бих започнал с космическите изследвания в ОАЕ, които направиха много важна стъпка напред в тази област. Видяхме старта на космическата совалка на ОАЕ до Марс.

Очакваме да си сътрудничим в тази област.

А също и в търговските полети, което е невероятен сегмент, който дава много значителни бизнес възможности за двете страни.

Това е интересна област, която бихме могли да проучваме заедно.

Както казвате – кибер защитата също. Очакваме да си сътрудничим много, особено в гражданското приложение на технологиите.

И в други области бихме могли да намерим интересни възможности за общи изследвания.

В момента, както мнозина знаят, има вече търговски контакти между бизнесмени от ОАЕ и Израел. И от двете страни на фронта.

Така че тези сътрудничества и общи бизнеси се развиват от доста време.

Сега искаме да подкрепим съществуващите отношения и да ги изведем на ново ниво.

Инфраструктурата е налице за търговски начинания – за споделяне на ноухау и общи усилия. Вече имаме редица добри опити в търговската област между двете страни.

Израелските високи технологии силно зависят от инвестициите. Над 90% от частните рискови инвестиции в икономиката на иновации в Израел идва традиционно от чужбина.

В този смисъл очакваме и инвестиции от емирствата.

Вярваме, че вече имаме доста потенциални инвеститори, които ще вложат пари в редица израелски високи технологии и иновации.

Кибер технологии, изкуствен интелект и други.

Това са области със значителен бизнес потенциал.

Така че не става дума само за наука и изследвания, но и за потенциала за реализацията на значителни приходи от тези процеси. Затова очакваме участието на инвеститорите от ОАЕ в израелската икономика.