Оценката на Лагард за еврозоната

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

12:08 | 5 юни 2020
Автор: Силвия Грозева

Получаваната информация потвърждава, че икономиката на еврозоната преживява безпрецедентно свиване. Имаше рязък спад в икономическата активност в резултат на пандемията от коронавирус и мерките, които бяха взети за овладяването й.

Сериозните загуби на работни места и доходи и изключително високата несигурност за бъдещето на икономиката доведоха до значителен спад в потребителските разходи и инвестициите.

Докато данните от проучванията и индикаторите в реално време за икономическата активност показаха някакви признаци на отблъсване от дъното, наред с постепенното вдигане на ограничителните мерки, подобрението досега е слабо в сравнение със скоростта, с която индикаторите се сринаха предишните месеци.

Юнската прогноза очаква спад на ръста с безпрецедентни темпове във второто тримесечие на тази година, преди да тръгне отново към ръст във второто полугодие, главно подкрепена от значителните фискални и монетарни политики.

Въпреки това прогнозата включва значително понижение на нивото икономическата активност и на очакваната инфлация за целия хоризонт на периода.

Основната насока е белязана от изключителна степен на несигурност.

Докато основната инфлация е потисната от по-ниските цени на енергийните продукти, ценовият натиск се очаква да остане намален заради резкия спад в реалния БВП и свързаното с него значително икономическо забавяне.

Управителният съвет на ЕЦБ е решен да осигури нужната степен монетарни мерки и плавно въвеждане на монетарните политики в различни сектори и страни.