В рамките на последните 5 месеца България не успя да стабилизира бизнеса си

Очакванията на мениджърите по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение, показват данни на НСИ

17:03 | 28 октомври 2021
Автор: Георги Карамфилов
Pixabay
Pixabay

Общият показател на бизнес климата България продължава през октомври негативната тенденция от предходния месец и се понижава с 2,3 пункта спрямо септември, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември.

По данни от Investor.bg през септември спрямо август понижението на показателя беше с 2,4 пункта. Годината започна с подобрение, след като през януари се вдигна с близо 7 пункта. Последваха четири поредни месеца на подобрение, като през май индексът на стопанската конюнктура се покачи с повече от 12 пункта. През юни обаче общият показател на бизнес климата се устреми надолу заради негативните оценки в секторите промишленост и строителство, породени от трудностите с намиране на работна ръка, както и несигурната икономическа среда. Стопанската конюнктура влезе в застой през юли, а през август продължи понижението в стойността на показателя.

Промишленост

В НСИ отчитат, че показателят „бизнес климат в промишлеността“ спада с 3,9 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74,2%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

Основните проблеми за развитието на фирмите продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние. В сравнение със септември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Строителство

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от септември. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца са песимистични. Последната анкета отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Производственият график е осигурен с договори за 5,6 месеца, като се наблюдава намаление от 1,3 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда. През този месец се регистрира и нарастване на отрицателното въздействие на фактора „цени на материалите“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостига на работна сила. 

Относно продажните цени в строителството 32,7% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Показателят „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1,4 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Анкетата на НСИ установи, че несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

Повече по темата четете на Investor.bg