САЩ и Китай се намират в задънена улица в търговските преговори

Коментар на Лестър Рос, партньор в Wilmerhale

18:26 | 13 май 2019
Обновен: 20:26 | 13 май 2019
Пристанище в Хавър, Франция. Снимка: Christophe Morin/Bloomberg
Пристанище в Хавър, Франция. Снимка: Christophe Morin/Bloomberg

Коментар на Лестър Рос, партньор в Wilmerhale, коментира търговските преговори между САЩ и Китай и накъде са се насочили.

Според Рос в момента се намираме в задънена улица, тъй като САЩ смятат, че Китай трябва да показва повече отзивчивост и в известна степен се отдръпнаха, докато Китай силно желае премахване на митата като предпоставка към споразумение. 

От своя среща с членове на Конгреса, представите ли на изпълнителната власт и мозъчни тръстове Лестър Рос посочва, че преобладаващото единодушно мнение с много малки изключения е, че Китай трябва да промени своите политики и да отчете факта, че е действала с известна степен на съществена несправедливост, както и че е време тя да промени този подход.

Не смятам, че китайското правителство напълно е оценило начина, по който настроението в САЩ се обърна срещу Китай.

Анализаторът определи отдръпването на Китай от преговорите като често срещата преговорна стратегия от страна на страната.

Макар да изглежда, че е имало оформено споразумение, то не е било напълно финализирано и Китай е искала определени промени по него.

От китайска страна е силно мнението, че отстъпките, които САЩ поискаха, ще значат преструктуриране на китайската икономическа система по начин, който ще навреди на бъдещия им ръст.

В резултат Рос предвижда по-големи усилия от САЩ за правоприлагането като коректив на китайските политики по нарушенията на правата за интелектуална собственост.