Светът е бизнес

Всеки делник от 20:30 часа
Водещ: Ивайло Лаков

Скоро AI ще измести кол центровете, ще ви продава застраховки и наема на работа

Д-р Мариана Тодорова, футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН, "Светът е бизнес", 13.01.2023 г.

21:01 | 13 януари 2023
Автор: Даниел Николов

ChatGPT на OpenAI представлява качествен напредък в технологията за изкуствен интелект и демонстрира разсъждения, макар не в човешкия аспект на думата, а възможността да подкрепя теза с множество аргументи. Навлизането му в публична употреба предполага, че много икономически сектори ще бъдат трансформирани и ще бъдат много различни от днешната си същност. Голяма част от хората, заети с по-тривиални операции, ще бъдат изместени от ChatGPT. Всяко нещо като материална база или структура ще има своя дигитален близнак, където да се симулира поведението на тази система. Това коментира д-р Мариана Тодорова, футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН, в ефира на предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.

"Първото въздействие, което много скоро ще видим, е Wikipedia. Тя или трябва да подобри многократно структурата си или да се съюзи с ChatGPT. Google Search също е в сериозна заплаха, защото с ChatGTP информацията, която получаваме, е много по-комплексна и много по-богата... До една-две години кол центровете ще бъдат изцяло автоматизирани чрез ChatGTP, както и всякакъв тип продукти и услуги, които се предлагат онлайн и не изискват специфика - наемане на хора, продаване на финансови продукти и застраховки, по-тривиална работа с клиенти, която сега се прави от ботове. Въпросът е каква ще е политиката на OpenAI - дали ще искат да я комерсиализират и какъв ще е бизнес моделът. Моето предположение е, че ще го направят достъпно като ще се заплащат ключови базисни абонаменти и всеки ще може да надгражда своята услуга."

ChatGPT е политически коректен, но среща трудности с превода на идиоми от един в друг език, както и при трудни логически задачи, сподели наблюденията си Тодорова.

"Много хора смятат, че е преминат Теста на Тюринг - да се заблуди отсрещната страта, че това е човек." ChatGPT помни части от разговора, което предполага клъстъри на съзнание, но това не е съзнателността, очаквана от генералния AI, който би имал воля и цели, каза Тодорова.

Сближаването на реалния и дигиталния вече взривява социалните отношения, като технологиите се развиват експоненциално и човечеството е стигнало точката, в която то трябва да се пригажда към тях.

"Не ние сме вече проактивният субект, който търси информация, създава критично мислене и рефклекси върху това, а чака информацията да дойде наготово отвън и да действа почти автоматично."

Вече се наблюдава социално-политическа и икономическа трансформация от новите индустриални революции, като скоростта на събитията не дава възможност за критична реакция, оформяне на норми или законодателство, каза Тодорова. Постоянните нови и нови стимули създават невъзможност за фокусиране върху един конкретен проблем, което води до когнитивен залез.

"Последните 30-40 години пунктовете за интелигентност глобално в света са намалели с 4-5 пункта."

Технологиите подобряват начина на живот, но е необходимо време за тяхното осмисляне и регулиране, за да се предотврати подобен упадък.

Има ли изход от разширяващата се поляризация в обществата по света, може ли да има завръщане към консенсусната демокрация, обратими ли са процесите на деглобализацията и имат ли бъдеще големите обединяващи идеи можете да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Светът е бизнес" може да намерите тук.