В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки

Резултатите от усвояемостта на ресурса от ЕСИФ за българската икономика са добри

Доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол" във ВУЗФ и експерт към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab, В развитие, 25.06.2019

19:51 | 25 юни 2019
Доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол" във ВУЗФ  и експерт към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол" във ВУЗФ и експерт към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Резултатите от гледна точка на усвояемостта на ресурса от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са добри. По някои от оперативните програми те са достигнали до около и над 80%, например оперативна програма "Транспорт и транспортна структура", "Регионално развитие". Най-ниското число към момента е към Програмата за Развитие на селските райони (ПРСР) - 51%, към 21 юни. Това съобщи доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол" във ВУЗФ 
и експерт към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab
, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова.

Принципите за ефикасност и ефективност от гледна точка на целите на ЕСИФ са свързани сближаването на бедните с богатите райони, социално и икономическо развитие, иновации. Има промяна, България е различна, още повече, че ефектът след такива инвестиции се мултиплицира след още повече време, твърди доцент д-р Йосифова.

"Трудностите относно усвояването на ресурса може да са с различен характер и да се групират в отделни критерии - трудности на управляващите органи, на бенефициентите - за финансови корекции и верифициране на разходи например; трудности на държавата-членка - на национално равнище при защитата и разчетите на ниво сертифициране пред ЕК".

По отношение на верификацията/признаването на разходите (парични) България има вече достатъчно опит, спомена Десислава Йосифова. Това е признаване на вече извършени разходи от бенефициента по спечелен европейски проект, по който е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между него и съответния управляващ орган на съответната оперативна програма. Междинното отчитане на всеки един проект се извършва от бенефициента на всеки 6 месеца. Междинният отчет има техническа и финансова част и след това настъпва верификацията, отбеляза тя.