Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Адвокат: 10-годишната абсолютна давност изглежда добре, но не е приложима

Адв. Мирослав Моллов, адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов", Бизнес старт, 24.07.2020

10:42 | 24 юли 2020
Обновен: 14:15 | 24 юли 2020
Автор: Стефимир Гроздев

В случай, че промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) не се прецизират, ще се наложат способи, които ще бъдат със спорна правна конструкция. В този смисъл законопроектът не е приложим, макар че изглежда добре. Това мнение изрази адв. Мирослав Моллов, адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов", в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов по темата за приетите на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите, с които се въвежда 10-годишна давност на задълженията на физически лица.

Какви ще бъдат ефектите от промените?

"Ако бъде одобрен проектът, всички физически лица, които са имали договорни отношения, но не са ги изпълнили, ще престанат да дължат сумите по тях след десетгодишен период", обясни гостът.

"Вносителите се посочили, че 600 хил. души са обект на принудително изпълнение по отношение на своето имущество и не могат да се защитят, защото законодателството е уредено е така, че давността се спира при определени предпоставки – започване на дело, неговото спиране".

По повод задълженията към колекторските фирми адв. Моллов изтъкна, че тези задължения са за неплатени комунанси услуги – за електроснабдвянане, например.

"Тези услуги са предоставени преди 10 г., старият кредитор ги е прехвърлил на колекторските фирми, като те са ги закупили на ниска стойност и целят да съберат задълженията", уточни той.

Адв. Моллов подчерта, че говорейки за давност, трябва да се уточни, че това е времеви период, чието изтичане не изключва задължението, а просто, че кредиторът ще бъде затруднен да го събере.

"Пробемът с колекторските фирми няма да се уреди от този законопроект, тъй като методите на събиране на вземанията са извънсъдебни".

Моллов потвърди становището на Министерството на правосъдието, че абсолютната давност противоречи на погасителната.

Адвокатът посочи, че с промените е възможно да се стигне до злоупотреби.

Моллов отбеляза, че предсъдебната фаза на съдебното производство е времето, когато кредиторът има изискуемо задължение, но може да прояви пасивност и да депозира делото.

"Общата погасителна давност е 5 г. Ако делото се забави, може да бъде в ущърб на кредиторите", поясни той.

Вижте целия разговор във видео материала. 

Всички гости на предаването "Бизнес старт" вижте тук.