Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Устойчивата заетост гарантира успеха на местната власт

Александър Трифонов, Институт за местно и регионално развитие, Бизнес старт, 12.12.2019

09:52 | 12 декември 2019
Александър Трифонов, Фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Александър Трифонов, Фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Кметове и общински съветници от над 200 общини се събраха вчера на форум в София, организиран от Националното сдружение на общините в България. Форумът е бил по повод встъпването в новия общинския мандат. Били са обсъдени проблемите и възможностите пред местната власт. Фокусите на това събитие са били свързани с проблемите и визията за развитието на общините и регионите.

Субвенцията се пренебрегва като начин за партниране между общините и държавата. Тя се дава за определени цели и при дадени условия и се базира на договор между общината и Министерството на финансите. Освен това е възмездна. Устойчивата заетост е другият ключов компонент за местната власт. За съжаление продължава тенденцията по небалансираното регионално развитие у нас, коментира Александър Трифонов,  Институт за местно и регионално развитие, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

"По отношение на демографската политика прирастът ще се подобри с 1%, но няма да бъде положителен".

Гостът изтъкна и необходимостта от предприятия за обработката на отпадъци в рамките на общините.

По повод проблема с влошеното качество на въздуха гостът изтъкна като причина проблема с доходите на населението и начините за отопление.

"Държавата и общините трябва да говорят на икономическа база, а не на база влияние".