Държавна агенция организира Mеждународна старт-ъп пътуваща изява „We Make Future“

15:34 | 1 април 2024
Обновен: 15:39 | 1 април 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: WMF
Снимка: WMF

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в сътрудничество с италианската медийна група Search On, иновационна ивент платформа за насърчаване на глобалната мрежа на иновационното старт-ъп предприемачество, организира Mеждународна старт-ъп пътуваща изява „We Make Future“, което ще се проведе на 12.04.2024 г. в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София.

Мултисекторната старт-ъп екосистема притежава изключителна важност за икономиката в глобален и национален мащаб, като отбелязва период на динамично развитие и регистрира значителен потенциал и принос към технологичното развитие и експортната насоченост на страната.

Пътуващата изява включва участието на изявени лектори и панелисти от различни сфери на административното управление, финансирането и бизнеса на старт-ъп екосистемата, които ще споделят актуална информация относно новости, добри практики и ползата от имплементирането им в различните икономически сектори.

Събитието „We Make Future“ е част от инициатива на ИАНМСП и италианската медийна група Search On за участие на български старт-ъп предприятия в Международния търговски панаир WMF за иновации, цифрови технологии и изкуствен интелект, който ще се проведе в периода 13-15 юни 2024 г. в Болоня, Италия.

***Най-добре представилите се старт-ъпи ще получат достъп до WTF Bologna 2024, възможност за представяне на българския щанд, както и определен брой срещи с инвеститори по време на изложението.:

• Отделено място в зоната за експониране на WMF2024 в Болоня, Италия, като част от българската делегация, за да представят своите иновативни проекти.

• Предварително насрочени B2B срещи със заинтересовани страни в отворените иновации (бизнес ангели, венчурни капиталови фондове, корпоративни венчурни капиталисти, акселератори или инкубатори) по време на WMF2024 в Болоня, Италия.

• Достъп до съпътстващи събития на WMF като „Нощ на иновациите“ по време на трите дни на събитието.

ПЪРВИТЕ ТРИ КЛАСИРАНИ ЩЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИВИЛЕГИИ:

1° | ПЪРВА НАГРАДА: Допълнително предварително уговорени B2B срещи с инвеститори, Видимост, pitch на сцената за стартъпи, включване в основното глобално стартъп състезание на WMF. В предишните издания стойността на наградата е достигала над 3,3 милиона евро (материални награди).

• 2° | ВТОРА НАГРАДА: Допълнителни предварително насрочени B2B срещи с инвеститори, Видимост.

• 3° | ТРЕТА НАГРАДА: Допълнителни предсрочно насрочени B2B срещи с инвеститори, Видимост.

Старт-ъпите, желаещи да вземат участие в конкурса, могат да получат подробна информация за обхвата на предложението, предлаганите възможности, условията за кандидатстване и критериите за оценка на следния линк: https://bulgaria.wemakefuture.it/startup-competition/.

Моля да имате предвид, че за участие в състезанието ще бъдат допускани само старт-ъпи, регистрирани на: https://bulgaria.wemakefuture.it/startup-competition/  в срок до 7 април 2024 г.     

При проявен интерес за участие в на място, като гост, в залата, в деня на проявата We make future, следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 10 април 2024 г.