KoHousing

Програма за инвестиране в строителството или достъпно ново жилище

17:02 | 29 септември 2023
Обновен: 09:58 | 2 октомври 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Конструктив
Снимка: Конструктив

Програмата KoHousing / КоХаузинг води своето начало от 70-те години на миналия век, като първоначално тя се появява в Дания. Заражда се като възможност на група хора заедно да инвестират в един строителен обект. Първоначалната ѝ идея е спестяване на средства при изграждане на домове. Постепенно KoHousing се разпространява в САЩ и в други държави в Европа, като програмата придобива различни аспекти, според специфичните условия на държавата.

Конструктив въвежда и запазва бранда KoHousing за България, като го приспособява спрямо местните закони и начин на живот. По своята същност KoHousing е програма за инвестиране в строителството, с която хората могат да закупят недвижими имоти на цена близка до тяхната себестойност. Вече собственици, участниците в програмата могат да запазят имотите си или да ги продадат при завършване на сградата на значително по-висока цена. Обикновено, възвръщаемостта при сделките с инвестиционна цел е от 50% до 90 % от общата инвестиция. Важно е да се отбележи, че участниците в KoHousing придобиват идеална част от терена на бъдещата сграда още в началото на своята инвестиция.

KoHousing постепенно набира популярност, като най-актуалните проекти на Конструктив са СГРАДИТЕ ДИАГОНАЛИ, находящи се в бързоразвиващия се район Левски-В и многофункционалния комплекс СИНЕВИР в с. Герман / р-н Панчарево.

СГРАДИТЕ ДИАГОНАЛИ

Първата от СГРАДИТЕ ДИАГОНАЛИ ще започне да се строи в началото на 2024г. като в момента се проектират и предстои изграждането на още пет от тях. Целта на проектантския екип е да се изгради хармонично квартално пространство с общ архитектурен облик и изцяло нова пътна и инженерна инфраструктура. Кварталите „Левски“ изключително бързо развиват своя потенциал, едновременно с изграждането на новата улична система и най-вече разширяването на градското метро в района. Разположението им в периферното пространство на града дава много предимства, като някои от тях са по-спокойният начин на живот и значително по-чистия въздух в сравнение с централните райони, като същевременно с това необходимото време за транспорт до центъра е не повече от 10 мин.

СИНЕВИР – там, където камъкът среща водата

СИНЕВИР е уникален по своя замисъл и както всички сгради на Конструктив е подчинен на трите основни принципа на компанията за хармоничен и природосъобразен начин на живот. Комплексът има множество предимства, като акцентите падат на запазената висока дървесна растителност и изграждането на подземна пътна инфраструктура до всяка жилищна единица, чрез която изцяло се отделят автомобилният от пешеходния трафик. Така територията на СИНЕВИР остава изцяло пешеходна и усещането на нейните обитатели е като живот в една огромна паркова среда с контролиран достъп. Всяка от еднофамилните къщи е отделена с индивидуална висока ограда, която осигурява необходимата интимност на семейството. Голяма част от апартаментите също са с предвидени индивидуални дворни пространства. Основната концепция на проекта е в една структура да се осигури всичко необходимо на нейните обитатели, с което се спестява изключително много време при изпълнение на ежедневните ангажименти. В обществената част на комплекса са предвидени търговски обекти с различно предназначение, спортни и учебни зали, както на закрито, така и на откритите площи. Особеностите и денивелацията на терена дават възможност жилищните и обществените структури да бъдат естествено вписани в природната среда.

Конструктив е компания, която има коренно различен и иновативен подход при планирането и проектирането на жилищната среда. Водещ неин принцип е, че средата трябва да се изгражда съобразно нуждите на хората, а не хората да се приспособяват към средата!

www.konstruktive.bg