В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Общината, в която земеделието привлича и младите

Експериментирането с нови сортове и погледът към световните пазари са част от тънкостите

Община Бяла Слатина се характеризира с по-слаби темпове на икономическо развитие в сравнение с тези за страната. А нивото на безработица e около 23% по данни на Националния статистически институт. Всичко това позволява на земеделието да бъде основен поминък, както и основна част от икономиката на общината.

„Почти във всички населени места в общината има големи земеделски производители. Добивите и тази година са добри, защото земеделците спазват технологията за производство, работят с най-новите машини на пазара и земята им се отблагодарява“, отбеляза кметът на община Бяла Слатина Иво Цветков.

Търнава е най-голямото село в община Бяла Слатина с около 2500 жители. Младите хора се задържат тук и това е предпоставка за развитието на селото. Земеделците са основен работодател за хората в Търнава и района.

“В Търнава има може би над 20 земеделски производители, които обработват земята и помагат за развитието на селото. Благодарение на тях се случват много добри неща тук. Много често се обръщам за помощ към всички тях. Често са инициатори самите те за разнообразяване на живота в Търнава“, каза от своя страна кметът на село Търнава Габриела Раловска.

Семейно предаване на бизнеса е много добре застъпено в селото. Младите наследяват и развиват стопанствата, като усъвършенстват технологията при отглеждането на земеделските култури и обработването на земята. Пример за това са семейство Чомаковски, които имат дългогодишен опит с отглеждането на различни култури.

„От 1993 неизменно се занимавам със земеделие. Сега съм арендатор и обработвам около 12 000 дкa земи“, сподели земеделският производител инж. Любчо Чомаковски.

Стилиян Чомаковски, управител на „Чомстил“, пък изброи основните стъпки за успешна земеделска продукция:

„Първото е бизнес план, който трябва да направиш. Второто е технология, с която да постигнеш този план – какви култури трябва да насадиш, по какъв начин как да ги разпределиш. Третото – да направиш качествени и навременни агротехнически обработки. На последно място, не без значение, съхранение и реализация на продукцията. Всичко е взаимно свързано. Никое от изброените неща не трябва да се подценява. Всяко има своята определена тежест за постигане на добър доход“.

Друг земеделец от селото с утвърдени традиции в отглеждането на различни култури е Цветан Тончев, управител на "Балмек - Тончев и Сие". По думите му няма необработено кътче наоколо. Самият той поставя много добра оценка на развитието на земеделието в региона:

„Обработваме 6000 дкр земя в землището на село Търнава. Качеството на пшеницата е по-добро от миналата година. Добри добиви, добра реколта“.

Една от иновациите, на които се обръща сериозно внимание, са високотехнологичните машини. Те намаляват производствените разходи и увеличават добивите. Това стимулира фермерите да купуват последните модели машини, които се предлагат на пазара, с цел да оптимизират своето производство.

„Новите машини, които в момента производителите представят на пазара, са изключително високотехнологични, спестяват разходи като гориво, като време, опазват почвата от почвената ерозия и запазват качествата й. Едновременно с това гарантират добри обработки, с които си повишават добивите и изкарват по-добри доходи“, посочи Тодор Рачев, търговски представител на Titan Machinery Bulgaria.

Фермерите следят за иновации в още една област – растителната защита. Тя е един от важните фактори за предпазване на реколтата и за получаване на добри добиви.

„Специфичното при земеделието е, че фермите залагат на две или три култури. И когато тези култури преминават прекалено често през едно поле, съответно и проблемите, които са свързани с растителната защита в това поле, се срещат все по-често. Когато дадем чист старт на растенията, ние залагаме и добри условия за добива“, обясни Милен Мильов, регионален мениджър Продажби за Северна, Централна и Западна България в Bayer.

Репортер: Хюлия Айваз

Оператор: Стоян Митев

Монтажист: Кубрат Аргилашки

Последни новини
Още от В развитие