Концепцията да се отдават имоти под наем в България изостава от редица европейски държави

Борис Павлов, основател и изпълнителен директор на Flat Manager, Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация и член на УС на Българската стопанска камара (БСК), Бизнес старт, 27.11.2019

Последни новини
Още от В 2 минути