Ако едно физическо лице е с лоша кредитна история, всички свързани лица са проблемни

Деян Василев - председател на Асоциацията на кредитните посредници в предаването „В развитие“

 

Последни новини
Още от В 2 минути