КУКУШЕВА: 40 - 45% е сивият сектор в хлебопроизводството

Мариана Кукушева, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в Бизнес старт, 10.06.2019

Мариана Кукушева, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, в Бизнес старт, 10.06.2019

Вижте тук целия коментар!

Последни новини
Още от В 2 минути