ЕК съкрати прогнозите за растежа в еврозоната

Остават рисковете от развитията в световната икономика

Евро. снимка: Simon Dawson/Bloomberg Евро. снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Европейската комисия съкрати прогнозите за растежа и инфлацията в еврозоната през следващата година, като се позова на условията в световната икономика и ниските цени на горивата, както и по-слабото евро.
БВП на валутния блок ще нарасне с 1.8% през 2016, спрямо 1.9%, предвиждани през май, заяви комисията в есенната си прогноза. 
Тази година ръстът ще бъде 1.6% - увеличение спрямо 1.5%, предвиждани по-рано. Производството ще нарасне по-бързо - с 1.9% през 2017.
Инфлацията ще се ускори до 1.6% през 2017 спрямо 0.1% през тази година.
Прогнозата за инфлацията за 2016 г. е понижена до 1% спрямо предишната оценка от 1.5%, докато очакванията за 2015 г. са без промяна (0.1%).
Икономическото възстановяване разчита на безпрецедентните стимули от ЕЦБ. При положение, че забавянето в развиващите се пазари тежи върху световната търговия, се увеличават рисковете, че растежът няма да бъде достатъчно силен, за да удържи спада на безработицата и да върне инфлацията към целта на ЕЦБ от 2 процента.
Според доклада рисковете пред прогнозата включват по-голяма забавяне на Китай и сътресения на финансовите пазари, предизвикани от нормализацията на политиката на САЩ.
Според комисията вътрешното търсене ще се ускори през следващата година, подкрепено от ръста на номиналните доходи, покупателната способност и подобряващите се условия на трудовия пазар. Но инвестициите ще укрепват постепенно, с при по-нисък темп спрямо миналите възстановявания поради натиска върху компаниите да намаляват задлъжнялостта и ограничения на кредита.

Последни новини
Още от Акценти