Светът е бизнес

Понеделник - петък, 20,30 

Водещ: Ивайло Лаков

Защо са необходими електроцентралите?

Проф. д-р инж. Валентин Колев, зам.пр-л на Камарата на енергетиците, декан в ТУ, Светът е бизнес, 31.01.2019

Трите големи ТЕЦ-а в Маришкия басейн имат 3200 мегавата обща инсталирана мощност. В енергийния баланс нещата стоят по подобен начин. Трите централи произвеждат около 17-18 тераватчаса. Това представлява над 40% от годишното потребление на електроенергия. Тези централи участват в първично, вторично и третично регулиране на електроенергийната система и са необходими за мощностния и енергийния баланс. Това коментира проф. д-р инж. Валентин Колев, зам.пр-л на Камарата на енергетиците, декан в ТУ, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.

"Мощностният баланс за нас е важен основно през зимните месеци, когато потреблението на електроенергия се увеличава и системният оператор трябва да осигури адекватността на системата така, че потреблението да се покрива от генериращите мощности. Имаме 2080 мегавата от АЕЦ Козлодуй. Имаме водни и електрически, които при добро ниво на запълване на язовирите може да мобилизираме до 3000 мегавата в пиковата зона. Разполагаме с 4000 мегавата въглищни централи, в това число и високоефективно комбинирано производство".

Нашата целева функция трябва да е да сме сред последните, които да затворят електроцентралите, смята проф. д-л инж. Валентин Колев. "Съединението на въглерод с кислород – това е химически процес, при който се отделя топлина. Това се използва при изгарянето на въглища. На един мегаватчас произведена електроенергия се отделя 1,3 тона въглероден диоксид. Себестойността на енергията от тези централи за въглища е 28,30 лв.", допълни той.

Цената на Българската независима енергийна борса не може да интерферентна към повишаващите са разходи за въглероден диоксид, посочи още деканът в ТУ.

Гледайте видео материала.


 

Последни новини
Още от Светът е бизнес