Защитните акции провалят инвеститорите

Скокът в доходностите на ДЦК-тата потапя акциите - заместители на облигациите

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Защитните акции са дяловете на компании със стабилен фундамент, но и такива, към които трудно би се насочил поток от "горещи пари". Те са сред най-популярните търгувани акции през годината. 

В петък те се потънаха с 2,3% . Същевременно доходността по 10-годишните съкровищни бонове подскочи

Трийсетдневната корелация между движенията в доходността по облигациите и индекса S&P 500 стана отрицателна този месец. Това означава, че и двете се движат в една и съща посока

Привлечени от високите дивиденти, инвеститорите увеличават експозицията си тази година на защитните акции като комуналките и  продуктите от първа необходимост. Причината - драстичния спад в доходностите по облигациите. 

Горната графика показва движенията от началото на годината на индекса S&P 500 (в бяло), на акциите на фирмите за комунални услуги (в синьо), както и на фирмите от първа необходимост (във виолетово). Първите две са измерени на дясната абсциса, докато последната - в лявата. Средната графика показва доходността по американските десетгодишни съкровищни бонове. Долната показва корелацията между S&P 500 и доходността, изобразена на средната графика.  

Последни новини
Още от Новини