Ипотечните заеми в лева - рекордно евтини

Силно се понижават и лихвите по новите бизнес заеми

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

Лихвеният процент по левовите ипотечни кредити падна до рекордно ниското ниво от 5.46% през ноември, показва статистиката на БНБ. Те се задържат под 6% от май насам.
В същото време жилищните заеми в евро поскъпват до 6.02%, но техният обем е по-малък през месеца са отпуснати левови жилищни заеми в размер на 124 млн. лева и едва 34 млн. лева са деноминирани в евро.

Лихвената статистика на БНБ, обявена в понеделник, показва още продължаващо понижение на лихвите по бизнес заеми. Новите кредити за предприятия в лева, отпуснати през ноември са били с лихва от 5.4%, докато месец по-рано лихвата бе 6.63%, а миналия ноември 6.93%. Само през август лихвеният процент по левовите бизнес заеми е бил по-нисък - 5.23% (заради големи кредити).

Бизнес заемите в евро са рекордно евтини - 4.32%, като особено силно се понижава процентът по новоотпуснатите през ноември заеми над 1 млн. евро, но намалението обхваща и по-малките кредити. Средният процент само месец по-рано е бил значително по-висок - 6.63%. А преди година новите заеми в евро са се олихвявали със 7.63%.

Кредитите за потребление са по-скоро изключение от тези тенденции, като през ноември има ръст на лихвите по левовите заеми за текущи нужди спрямо октомври и те достигат 10.76%. Лихвите по новите заеми в евро са относително стабилни, но има ръст при Годишния процент на разходите. На годишна база всички проценти по потребителски заеми намаляват.

По-изгодни са - както на месечна, така и на годишна база, и т.нар. други заеми.

Понижението на лихвите при новите депозити обаче спира през ноември. Левовите депозити с договорен матуритет за нефинансови предприятия са се олихвявали с 0.81% спрямо 0.68% през октомври, докато тези в евро поскъпват от 0.71% на 0.76%.

Средният процент по новите депозити в левове на домакинства се увеличава от 1.41% през октомври на 1.42% през ноември. Спрямо миналия ноември лихвата се е понижила с 0.96 процентни пункта. При депозитите в евро продължава намалението - от 1.21% през октомври до 1.19% през ноември. Тук и намалението на годишна база е по-силно - с 1.1 процентни пункта.

Лихвените проценти по салда (стари депозити) намаляват и на месечна, и на годишна база.

Последни новини
Още от Новини