Каква е цената да не се повтори кризата от 2008

Банките ще заделят най-малко половин трилион евро, за да могат да поемат загуби, равни на 18% от рисково-претеглените си активи

Централата на Goldman Sachs. снимка: Daniel Barry/Bloomberg News Централата на Goldman Sachs. снимка: Daniel Barry/Bloomberg News

30 най-големи банки в света, начело с HSBC Holdings Plc и JP Morgan Chase, научиха колко ще им струва, за да избегнат повторение на кризата, предизвикана от фалита на Lehman Brothers, предаде Bloomberg. 

Бордът за финансова стабилност, създаден от Г20 след кризата, публикува в понеделник план за решаване на проблема с банките, които са твърде големи, за да фалират (too big to fail). До 2019 системно важните кредитори трябва да имат общ капацитет за поемане на загуби (TLAC), равен на поне 16% от рисково-претеглените активи. През 2022 той трябва да е равен на 18%, каза бордът в понеделник. Коефициент на ливъридж също ще бъде условие. Първоначално той ще бъде 6%, след това ще се вдигне на 6.75 процента. 

Капиталовият недостиг, пред който банките ще бъдат изправени поради изискването за 18% TLAC, ще бъде от 457 млрд. до 1.1 трилиона евро в зависимост от използваните инструменти, според борда за финансова стабилност. С изключение на четирите китайски банки в списъка на 30-те най-важни институции, сумата ще бъде между 107 и 776 млрд. евро.  

"Изявлението за общия капацитет на поемане на загуби е изключително важно; то е крайъгълен камък в първата стъпка за банкова реформа, която цели да сложи край на статута 'твърде голям да фалира'", каза преди заявлението Уилсън Ервин, заместник председател на Credit Suisse Group AG. "Има много важни детайли все още за обсъждане и подобрение, но поглеждайки в перспектива, ако имате фонд с 4-5 трилиона долара в него, то това може да ликвидира този проблем." 


"Решаващ момент" 

Управителят на Bank of England Марк Карни, който оглавява борда, определи стандарта на капацитета за поемане на загуби като "решаващ момент" в усилията на регулаторите да не допускат провал на банка да заплаши световната финансова стабилност. Такава ситуация би заплашила правителствата с фалит ако спасят банките, от една страна. От друга, оставяйки ги на произвола, те рискуват пропадането на цялата финансова система. 

Карни каза, че ще са нужни "няколко години" за да могат банките да "реорганизират капиталовата си структура и своя бизнес-модел", за да се впишат в новото изискване едва тогава кредиторите ще бъдат в позиция да спасят глобална банка. 

Анализ, извършен от Базелския комитет за банков надзор, посочва, че две трети от 30-те банки в списъка не изпълняват критерия за 2019. Тези в развитите пазари имат общ капацитет за поемане на загуби, равен на 14.1% към края на 2014 и трябва да подсилят това ниво с още 498 млрд. евро в следващите три години. Включвайки банките от развиващите се страни, сумата ще набъбне до 767 млрд. евро. 

Четирите китайски банки имат срок до 2025 да достигнат 16%-я таргет на критерия, а за 18% - до 2028. Този график може да бъде изтеглен напред, ако "в следващите пет години пазарите за корпоративен дълг в тези икономики достигнат 55% от БВП на цялата икономика", според борда за финансов надзор. 

Ефектът върху цената на финансирането на бизнеса ще бъде "относително ограничен." 

Lehman Brothers фалира през септември 2008 поради твърде висока експозиция на лоши активи и отказ от страна на Фед да им предостави помощ. След като е станало ясно, че всички нейни конкуренти страдат от същото Федералният резерв им отпуска помош, от една страна, а от друга - федералното правителство стартира огромна програма на стимулиране на икономиката под формата на повишени харчове, за да компенсира за спада в отпускането на заеми в икономиката. Същият пример последват много други държави. Разходите за световната икономика се оценяват на трилиони долари.

От Славчо Маринов

Последни новини
Още от Новини от света