Как се управлява Nasdaq Inc в пандемия

Адина Фридман, главен изпълнителен директор на Nasdaq Inc.

Първото е комуникацията.

Преминахме от обща среща със служителите си веднъж на три месеца към седмична или двуседмична.

Срещаме се веднъж на една или две седмици и този по-неформален начин на комуникация, това че им показвате, че споделяте общи тревоги, че преминавате през своите трудности, че помагате и управлявате ситуацията печели увереност в управлението.

Но вие сте и личност и именно от тази съпричастност, от тази чисто човешка страна имат нужда хората в момента. Мисля, че служителите ни са благодарни за достъпа, а аз съм благодарна на възможността да комуникирам повече с тях. Така че ще продължим, комуникацията е ключова.

Второ, има един наистина крехък баланс, който компаниите трябва да запазят – между безопасността на служителите им и способността им да си вършат работа, способността да се управлява бизнеса.

Този баланс е едно изключително сериозно предизвикателство. Но в крайна сметка, като ръководител на компанията смятам, че безопасността на служителите ни е на първо място и ще намерим начин да управляваме бизнеса си в тези условия, докато отговаряме и за безопасността на служителите си.

Това е много трудно, а ние имаме късмет, че бизнесът ни е съвместим с дистанционната работа, но знам, че много компании са изправени пред това предизвикателство.

Бях трогната как директорите, с които разговарях, а те не са малко са силно съсредоточени върху безопасността на служителите си, дори и когато бизнесът им е тежко пострадал. Тяхна първа грижа е запазването на здравето на работниците им.

И накрая идва ролята в общността.

В момента виждаме в действие това, което аз наричам „капитализма на сътрудничеството“.

Компаниите даряват, те допринасят за общностите – осигуряват безплатни услуги, купуват храна от фермерите и я даряват на хранителните банки, променят производствените си схеми, за да произвеждат дихателни апарати.

Те правят неща, които не отговарят на непосредствения им краткосрочен икономически интерес. Но знаят, че това е начинът, по който могат да помогнат на цялата икономика да премине през този период. Бях истински впечатлена от това, защото в съчетание с усилията на правителството виждаме огромната подкрепа за американския народ в това изпитание.

Последни новини
Още от Начало