Световната банка срещу Covid-19, част 3

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

 

 

Уместно е да се иска Световната банка да защити плановете си. Управленските структури са доста стриктни. Световната банка предоставя заеми и грантове и когато страните искат заем за определена област или грант, ние разглеждаме системата, чрез която държавата предлага да контролира процеса. Смятам, че налице е значителна откритост в разпределянето на пари от Световната банка. Не е лесно, защото има толкова много международни организации по света и е трудно да се обобщава. Но в Световната банка използваме система, чрез която разглеждаме какво искаме да постигнем в дадена страна, какво реално може да направи тази страна и проследяваме безукорността на паричния поток.

 

Последни новини
Още от Начало