Синдиците на КТБ искат отмяна на прихващане за 234 млн. лева

Синдиците на КТБ искат отмяна на прихващане за 234 млн. лева

Корпоративна банка Корпоративна банка

Синдиците на КТБ са завели отменителен иск по чл. 60а от Закона за банковата несъстоятелност в размер на 234 459 хил. лева.
Това става ясно от седмичния отчет на Лазар Илиев, Кристи Маринова и Ангел Донов.
Цитираният член е добавен с промени в закона, приети през март 2015 г. и насочени срещу прихващанията, които ощетяват кредиторите. Той дава възможност на синдиците да искат връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице, ако:
- третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
- полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
Сумата значително надхвърля който и да е от отделните кредити на банката (най-големият е на стойност 127 млн. лева). Това предполага, че става дума за свързани сделки. 
Постъпили са суми от осребряване на имущество в размер на 277 хил. лева, с което сумата, събрана от началото на месеца, достига 454 хил. лева.
От отчета става ясно още, че списъкът на приетите вземания е на етап технически корекции, което означава, че скоро ще бъде обявено кои от възраженията на кредиторите на банките са приети от синдиците.

 

Последни новини
Още от Начало