Монбат с ръст на приходите от продажби, но със спад на печалбата за 2016

Компанията е експортно ориентирана и изнася голяма част от своята продукция

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Българският производител на акумулаторни батерии Монбат обяви годишния си финансов резултат на индивидуална база, който показва ръст на приходите от продажби с близо 17% за година, но и спад на нетната печалба с близо 2%. 

Монбат отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 342,8 млн. лв., което представлява повишение с 16,78% в сравнение с година по-рано, пише Investor.bg.

Монбат е експортно ориентирана компания и изнася голяма част от своята продукция.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар към края на декември са в размер на 118,7 млн. лв. и представляват 34,61% от общите продажби, а приходите от чужбина, включително вътрешнообщностни доставки, са на стойност 224,2 млн. лв., или 65,39% от нетните приходи от продажби на дружеството.

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2016. Монбат регистрира печалба преди облагане с данъци в размер на 20,2 млн. лв., което представлява спад от 1,77% на годишна база. Нетната печалба е в размер на 18,1 млн. лв. и отчита понижение от 1,90% в сравнение с 2015.

Последни новини
Още от Графика на деня