The Stars Of Shock
Record commodity values are set to surprise us for many years to come
The prisoner's dilemma
From Defense to Refraining: U.S. National Defense Strategy in the New Old World
Огромното неизползваемо газово находище на Европа
Рисковете от земетресение означават, че нидерландците не желаят да запълнят енергийния дефицит, свързан с Русия
Крипто детектив на стойност 8,6 милиарда долара
Chainalysis помага на правителствата да откриват тези, които все още вярват, че Bitcoin е анонимен
Дългът като благословия
Или инструмент за ускоряване на икономическия растеж
Как ще приключи войната в Украйна?
Четири сценария и една голяма надежда, че няма да се стигне до глобален ядрен Армагедон
How will the war in Ukraine end?
Four scenarios and a great hope that there will be no global nuclear Armageddon
Russia's special energy operation against the EU
Although it is a tactical success for now, in the long run Moscow will lose the gas war