Бизнес климатът през февруари остава на равнището от януари

Проучване на НСИ сред предприемачите показа понижена прогноза за производствени поръчки през следващите три месеца

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Общият показател на бизнес климата през февруари остава на равнището си от януари. Подобрение на стопанската конюнктура се наблюдава в строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от началото на годината, посочва Investor.bg.

В промишлеността обаче показателят се понижава. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), които се базират на бизнес анкети сред предприемачите.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 2,3 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно анкетата регистрира известно влошаване на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 35,3 и 33,9% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Вижте повече на Investor.bg.

Последни новини
Още от България