Бизнес старт

Понеделник - петък, 7.00 - 9.00 часа

Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Предприятията наемат все повече хора с увреждания

Йордан Димитров, консултант на Националната федерация на работодателите на инвалиди, Бизнес старт, 03.12.2019

Започнаха да излизат данни за ефекта от въведените работодателски квоти, които задължават фирмите с над 50 служители да наемат определен брой инвалиди. Тези данни показват положителни сигнали, например повече от половината са тези, които са били наети през бюрата по труда през първите девет месеца. В същото време контингентът на лицата с увреждания, който е бил активиран и е намерил работа, благодарение на квотите е най-вече такъв, който вече е бил в бюрата по труда – лица, които са безработни. Това каза Йордан Димитров, консултант на Националната федерация на работодателите на инвалиди, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

„Лошото е, че безработицата в България на хората с увреждания никога не е била голяма, сериозен е проблемът с неактивните лица с увреждания на пазара на труда, които са 100- 120 хил. души"

Той обясни, че в момента има увеличаване на разкритите работни места за хора с увреждания, както и че безработицата намалява, което означава, че увеличаването на тези работни места е било за сметка на регистрираните безработни лица, които са активни.

Гостът разясни по какъв начин могат да бъдат активирани неактивните лица.

„Първото нещо е те да бъдат намерени и да бъдат регистрирани като безработни. Няма ефективни инструменти, с които тези лица да бъдат активирани и да бъдат мотивирани да участват в пазара на труда“, коментира Димитров.

Според консултанта тези лица са неактивни, тъй като в България политиката се насочва в посока на това на тези хора да се дават обезщетения и парични стимули, чрез които те да компенсират някои от дефицитите, които имат.

„Основната цел в Западна Европа за хората с увреждания е винаги да им бъде намерена работа. Всички видове социални услуги и помощи трябва да водят до целта тези хора да могат да работят.“

Йордан Димитров разказа за проект за иновативни интегрирани мерки за заетост на хората с увреждания.

„Работим със 70 души и се опитваме да активираме всеки един от тях. Важното е, че когато се дава помощ на тези лица, би трябвало тя да бъде обвързвана с определен тип работа. Това трябва да представлява комбинация от парични помощи, социални и здравни услуги, от услуги, свързани със заетост, както и образователни услуги, когато става дума за деца", каза още той.

Гледайте целия разговор във видеото.

Последни новини
Още от Бизнес старт