Бизнес среща

Вторник – петък, 20 часа

Автор и водещ: Таня Кръстева

България трябва да създава свои иновативни продукти

Саша Безуханова, основател на Move.bg, Бизнес среща, 19.12.2018

България има своето име в световната дигитална индустрия и е разпознаваема като място с добра експертиза. Повечето технологични компании вече имат офиси у нас. Страната трябва да узрее достатъчно, за да създава и свои продукти, иновациите да идват от нея. Това каза Саша Безуханова, основател на Move.bg, в предаването „Бизнес среща“ с водещ Таня Кръстева.

Аутсорсинг компаниите са значителна част от дигиталната екосистема у нас, посочи Безуханова. Според нея обаче за тях има необходимост от воденето на специфична политика.

„България трябва да води политика за това аутсорсингът да изпълнява услуги с висока добавена стойност. Страната няма нужда да бъде домакин на колцентрове“.

Стартиращите компании са друга част от дигиталната екосистема, отбеляза гостът. Тя определи като високо нивото на тяхната зрялост.

„У нас има отворена икономическа общност. Страната е добър пример за хора, които обменят знания, бидейки конкуренти. Те все пак споделят наученото и се самообучават“.

Има необходимост държавата, освен с осигуряване на финансови ресурси, да подкрепи и със специална административна и нормативна рамка конкретно старъп общността, отбеляза Бозуханова.

У нас няма различен регламент за големи компании, които банкрутират, и за стартъпи, които не са сполучили. Това е изключително обезсърчаващо и не съдържа в себе си философията да се опитва отново и отново, което е основно за тези компании“.

Според госта за стартиращите дружества трябва да бъдат въведени и данъчни облекчения.

Има какво да се направи, водят се разговори с правителството за това и у нас да се случат тези неща“.

 

Последни новини
Още от Бизнес среща