За кои фрази на Фед да внимаваме

Решението за лихвите предстои в 21:00 ч.

Орелът на фасадата на сградата на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg Орелът на фасадата на сградата на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

В 21:00 ч. българско време Фед ще обяви решението за паричната политика на САЩ, а 30 минути по-късно гуверньорът Дженет Йелън ще изнесе пресконференция. Не се очаква промяна на лихвите, като първото повишение за годината ще дойде през следващите месеци, показват прогнозите. Пресконференцията на Джент Йелън и прессъобщението на Комисията по операциите на открития пазар обаче са тази, които могат да окажат влияние на пазарите. Затова е важно да знаем за какво да следим в изказванията на гуверньора.

Пазара на труда
„...условията на пазара на труда се подобряват дори и със забавянето на икономическата активност, което изглежда се проявява“ - част от съобщението на  Комисията по операциите на открития пазар след срещата на 27 април.

Първата част на изречението почти сигурно ще бъде променена заради влошените данни за новите работни места. През април и май средно бяха разкрити 81 хил. работни места, докато през първото тримесечие на 2016 средният темп на ръст беше 196 хил. Важно е да наблюдаваме как Фед ще характеризира промяната в ситуацията на пазара на труда и какво значение ще отдаде на влошаването.

Точковата графика

От голямо значение разбира се ще бъде и прословутата точкова графика на Фед, която показва прогнозите на паричната институция за това колко повишения на лихвите се очакват през следващите месеци и години. Последната точкова графика сочи две повишения на лихвите до края на 2016 и по 4 повишения през 2017 и 2018.

Очакванията за инфлацията

„Пазарно ориентираните измерители на очакванията за инфлацията остават ниски; анкетно ориентираните измерители на очакванията за дългосрочната инфлация са почти непроменени през последните месеци“ - част от съобщението на  Комисията по операциите на открития пазар след срещата на 27 април.

Фед може да промени погледа си върху очакванията за инфлацията, като всяка промяна тук ще е от значение за настроенията около бъдещите действия на паричната институция.

Същинската инфлация

„Очаква се инфлацията да остане ниска в краткосрочен план, отчасти заради предишните спадове в цените на енергийните ресурси, но да се повиши до 2% в средносрочен план с отминаването на преходните ефекти на спад в цените на енергийните ресурси и вноса и с подобряването на ситуацията на пазара на труда“ - част от съобщението на  Комисията по операциите на открития пазар след срещата на 27 април.

Предпочитаният от Фед измерител на инфлацията е на средно ниво от 1% през 2016, което е над нивото от 0,3%, регистрирано през 2015, но остава на ниво по-ниско от желаните 2%. Интересно в какъв ще бъде тонът тук в контекста на повишилите се цени на петрола.

Стои ли юли на дневен ред

Речта на Йелън ще бъде следена под лупа и за каквито и да било признаци, че юли стои на дневен ред като възможен месец за повишаване на лихвите.

Последни новини
Още от Анализи