Притеснителни ли са нивата на корпоративния дълг в Китай

Интервю с Чунйонг Рий - директор в МВФ за Азиатско-тихоокеанския регион

Китайски юани. Снимка: SeongJoon Cho/Bloomberg Китайски юани. Снимка: SeongJoon Cho/Bloomberg

Притеснителни ли са дълговите равнища в Китай и в какъв план могат да окажат влияние те? Чунйонг Рий - директор в МВФ за Азиатско-тихоокеанския регион - коментира темата пред Bloomberg:

Тези високи нива на дълга, особено на корпоративния дълг и дълга на домакинствата, се превръщат в общ проблем за Азия. Особено взети заедно със слабата рентабилност на някои корпорации, несъмнено те започват да представляват заплаха. Много азиатски държави обаче вече разбират този риск. Нивото на дълга представлява предизвикателство в средносрочен план, а не толкова кризисен ефект в краткосрочен план. Азия все още има много буфери. Те имат огромни фискални запаси и научиха много от кризата от 1997, а освен това знаят как да се справят с краткосрочните ефекти от тези слабости. Те позволяват по-гъвкав валутен курс и много страни започват реформи в корпоративния сектор, включително Китай. Ако забавят въвеждането на тези политики, това ще окаже влияние върху тяхната производителност и ще доведе до по-бавен растеж в краткосрочен план. По-скоро бих се фокусирал върху ефекта на по-нисък растеж, отколкото върху финансовата криза, предизвикана от тези прекомерни дългове.

През първото тримесечие на годината и през последните няколко месеца виждаме в Китай да работи моделът на растеж „потребявай сега-плащай по-късно“. Увеличава се нивото на кредитирането, за да се подкрепи растежът на БВП в краткосрочен план. Колко трудно ще бъде понижаването на задлъжнялостта?

В Китай целите на политиците са много сложни. На първо място те искат да запазят инерцията на растежа, да създадат достатъчно работни места за увеличаващото се население. В същото време трябва да обърнат внимание на дългосрочните предизвикателства и увеличаването на дълга. През първото тримесечие на тази година например виждаме по-голяма кредитна експанзия и дълг, което се отразява положително върху темпа на ръст в краткосрочен план. През първото тримесечие икономическият ръст е 6,7%. Пазарът беше стабилизиран. В същото време обаче пазарните участници се притесняват, че ако този ръст в кредитирането продължи, това ще има негативно влияние в средносрочен план. Истинският въпрос е къде и как ще бъдат използвани тези стимули. Ако продължават да се използват за подкрепа на старите сектори, мисля, че в краткосрочен план рискът от увеличаващата се кредитна експазия ще продължи да е налице. Мисля, че ключовото предизвикателство, което китайските власти вече разбират, е, че е важно как се използват стимулите и в същото време да се осъществи преструктурирането в корпоративния сектор, което е важно предизвикателство в момента.

Какво да кажем за понижаването на свръхкапацитета? Това е едно от предизвикателствата не само за понижаването на дълга, а и за ограничаването на нерентабилните сектори. Има голям брой компании, които изпитват трудности в корпоративния сектор в Китай. Смятате ли, че правят достатъчно, за да се справят с това? Много е трудно да се намери балансът.

Да, трябва да се направи компромис. Ако проблемът със свръхкапацитета и корпоративното преструктуриране бъдат разгледани едновременно, това ще представлява рязка терапия, която може да има негативно влияние върху растежа. Преструктурирането може да бъда направено доста бързо. Ако бъде направено постепенно има риск проблемът да бъде отлаган. Трябва да се намери балансът между тези две неща и това важна задача. Вече обявиха различни планове. Сред тях са понижаване на свръхкапацитета в миннодобивния сектор, както и някои финансови инструменти като суаповете за размняна на дълг срещу собствен капитал и секюритизация. Всички тези неща могат да помогнат за процеса на преструктурирането.

 

Последни новини
Още от Анализи