Финансовото министерство предлага закон за покритите облигации

БНБ ще бъде институцията, която ще надзирава пазара на покрити облигации

09:38 | 20 юни 2021
Автор: Даниел Николов
Финансовото министерство предлага закон за покритите облигации

Министерство на финансите предлага създаването на Закон за покритите облигации, става известно пт публикация интернет страницата на ведомството. В мотивите към проектозакона МФ отбелязва, че в заключителния си доклад преди приемането на директивата за този вид финансови инструменти, Европейската комисия посочва, че България, наред с други държави-членки, се нуждае от работещ закон в тази сфера.

Покритите облигации са деривативен инструмент, концепцията зад който е те да са обезпечени със средства, генерирани от основен инвестиционен пул. Банката купува значителни инвестиции, комбинира ги и след това издава облигации, подкрепени от парите от пула. Тази колекция от инвестиции се състои от ипотеки или от заеми от публичния сектор.

В този смисъл покритите облигации генерират паричен поток в инвеститорите по абсолютно същия начин, като обезпечените с активи ценни книжа.

В мотивите към законопроекта на финансовото министерство се посочва, че у нас действа Закон за ипотечните облигации, всъщност класически вид покрити облигации. Въпреки, че съществува от 20 години, има издадени само 29 емисии на обща стойност 270 милиона евро.

В законопроекта е записано, че БНБ ще бъде институцията, която ще надзирава пазара на покрити облигации. Според министерството, с приемането му ще се създаде възможност за още един вид ниско рискова инвестиция.