Как изборът на доставчик на електроенергия на свободния пазар ще повлияе върху сметките за ток на фирмите?

В средата на миналата година се случиха някои промени в Закона за енергетиката, в които бе упоменато, че всички небитови потребители на електрическа енергия трябва да мигрират от регулиран на свободен пазар до октомври 2020 г.

14:10 | 10 юни 2021
Обновен: 14:13 | 10 юни 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Izbiram.bg
Снимка: Izbiram.bg

В средата на миналата година се случиха някои промени в Закона за енергетиката, в които бе упоменато, че всички небитови потребители на електрическа енергия трябва да мигрират от регулиран на свободен пазар до октомври 2020 г. Срокът бе удължен до края на този месец. Така както можем да променяме доставчиците си за интернет, телевизия и други услуги, така ще може собствениците на бизнес да избират нов (ако не са)  или да променят настоящия си доставчик на свободния пазар.

Има ли краен срок за избор на доставчик на ток?

След изтичането на гратисния период до 30.06.2021г., снабдяването с електроенергия на фирмите от доставчиците на регулирания пазар, но вече в качеството им на търговци на свободен пазар следва да се преустанови, като сключеният с тях временен договор изтича.  Поради тази причина в този срок всички потребители трябва да сключат договор с доставчик на свободния пазар. Онези, които не го направят – ще бъдат прехвърлени автоматично към настоящия си доставчик, но при променени условия, където цените на електроенергията ще са с до 25% по-високи от настоящите им условия на регулиран пазар.

Как може да промените своя доставчик на електроенергия след изтичането на гратисния период?

От Izbiram.bg напомнят на небитовите потребители на електроенергия, които не са променили доставчика си на свободния пазар, че могат да правят избор на доставчик на ток веднъж месечно. Разбира се това е възможно, стига в договора с настоящия доставчик да няма допълнителни клаузи, които работят в разрез с това. Единственото, което е необходимо да се направи е подаване на заявление (може и онлайн) от страна на фирмата за избрания нов доставчик до десето число на настоящия месец, така че промяната да бъде в сила от следващия.

Кои са основните предимства при излизането на свободния пазар на електроенергия?

Основното преимущество за собствениците на бизнес е, че ще плащат по-ниски сметки за ток, получавайки индивидуална оферта от лицензиран доставчик. Къде може да се намери евтина цена на тока за фирми?

Свободният пазар на електроенергия и изобилието от лицензирани компании дават възможност на потребителя да избере най-разумната оферта, предлагайки му възможност да контролира потреблението и разходите си. Дигитализацията на голяма част от услугите позволява в реално време от телефон или лаптоп всеки  да следи и плаща потреблението си.

Гъвкавите решения, според уникалните нужди на всеки бизнес му дават правото на избор измежду различни продуктови гами. Голяма част от компаниите избират да плащат фиксирана цена за потребление на ток, която позволява лесно планиране и не се влияе от промените, настъпващи в пазара. Така фирмите се чувстват защитени от покачващите се цени на акциите. Друга група потребители биха предпочели да плащат динамична цена, индексирана към Независимата българска енергийна борса, където получават пазарни условия за целия срок на договора и възможност за оптимизиране на разходите, чрез намаляване на пиковата консумация. Заради упражняването на сезонна дейност на част от фирмите, търговците на електроенергия дават възможност за индивидуален анализ на потреблението и фиксирана цена за периода на договора, изготвяйки оферта, съобразена със сезонността на бизнеса. Разбира се има още много решения и комбинирани продукти, подходящи за потребители с конкретни графици на потребление.

Една от причините за по-високите цени на регулирания пазар след месец юли, е че ролята на доставчика от последна инстанция е различна от тази на останалите търговци на електроенергия, защото той е длъжен да доставя незабавно ток на потребителите останали без снабдяване, по независещи от тях причини за даден период от време, докато тези потребители си намерят доставчик на свободния пазар на електроенергия.  

Цените на електроенергията се влияят от цените на въглеродните емисии, природния газ и атмосферните условия. Разбира се търсенето и предлагането също са фактор, както и обединението на пазарите на едро и зелената сделка. Прогнозите за след месец юли тази година, са делът на потреблението на свободния пазар да достигне 70%. По време на отоплителния сезон цените очаквано ще бъдат по-високи, тъй като ВЕИ произвеждат по-малко и недостигът на електрическа енергия се компенсира от ТЕЦ на въглища и газ.