МФ очаква дефицит в размер на 253,4 млн. лв. през октомври

Към края на септември във фискалния резерв има над 13 милиарда лева

11:22 | 31 октомври 2020
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Финансовото министерство очаква дефицит от 250 милиона лева на месечна база през октомври, става ясно от прогнозите на ведомството, публикувани в петък. 

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2020 г. се очаква да бъде положително в размер на 618 млн. лв. или 0,5 % от прогнозния БВП. 

Съпоставени със същия период на 2020 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към октомври 2020 г. се свиват с 410,9 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 404,7 млн. лева. През десетия месец на годината са постъпили 250 милиона лева по-малко спрямо септември, което означава, че през месеца на касова основа бюджетът е на минус, което веднага се отразява и на общото състояние на хазната.

Към края на септември във фискалния резерв има над 13 милиарда лева, което е значително подобрение спрямо месец по-рано. Причината е, че там са постъпили средствата, набрани чрез дълговите емисии през септември на обща стойност приблизително пет милиарда лева. Според предложената трета актуализация на бюджета за тази година, дефицитът в края на годината ще надхвърли пет милиарда лева. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.10.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 990,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, заявяват от министерството.