Строителната продукция у нас се свива с 3,9% през юли на годишна база

Определящ за понижението е отрицателният темп при сградното строителство

12:23 | 10 септември 2020
Обновен: 12:31 | 10 септември 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, се понижава с 0,4% през юли на месечна база, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база стоителната продукция у нас се свива с 3,9%, става ясно от календарно изгледаните данни. 

Индекс на

Индекс на строителната продукция. Графика: НСИ

През юли 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.1%, докато при гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.5%.

Изменение на

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец. Графика: НСИ

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 6.2%, а при гражданското/инженерното строителство - с 0.7%.

Изменение на

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година. Графика: НСИ