Над 43 млн. са изплатени на малки предприятия за излизане от кризата

3 хил. лева е минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ, максималният е 10 хил. лева

17:44 | 7 август 2020
Обновен: 17:53 | 7 август 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News
Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) са в размер на 43 580 189 лева, съобщават от Министерството на икономиката.

Към днешна дата одобрени за финансиране по процедурата са 7 388 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 61 671 816 лева.

Увеличеният състав на оценителната комисия ще позволи от следващата седмица да се създават и оценяват по четири оценителни сесии на седмица.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа през тази седмица и нови 875 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седма оценителна сесия. Приключена е и оценката по осма оценителна сесия. Към момента е стартирала оценката на 14 хил. проектни предложения с регистрационни номера до № BG16RFOP002-2.073-14000, включително.

Общо подадени проектни предложения по процедурата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  са 27 623 броя.

3 хил. лева е минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ, максималният е 10 хил. лева. Средствата могат да се насочат за покриване на разходи по дейността на предприятието в тримесечен срок.

За да се получи помощта, едно от условията е да бъде доказан спад от 20% в оборота за месеца преди този, в който е подадено заявлението, спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

Друго изискване е субсидията да не надскача 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г. Трето условие е предприятието, което кандидатства, да не е било в затруднено състояние към 31 декември 2019 г.

По програмата могат да кандидатват юридически лица или еднолични търговци от всички области на икономиката. Изключение правят селското стопанство и хранителната промишленост. Те ще бъдат подпомогнати през Програмата за развитие на селските райони.