БАН: Кризата ще у нас ще е краткосрочна, спадът на БВП - до 7%

Според учените в случай, че няма нова вълна на COVID-19, възстановяването ще започне в края на третото тримесечие

16:11 | 27 юли 2020
Обновен: 16:18 | 27 юли 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Кризата за преобладаващата част от българската икономика ще бъде по-скоро краткосрочна – от 2 до 3 тримесечия, и средно дълбока – предвижда се реалният спад в икономическата активност на годишна база да е между 5 и 7%. Това се казва в Годишния доклад за икономическо развитие и политики на България на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките, съобщава Investor.bg

Според учените в случай, че няма нова вълна на разпространение на COVID-19 през есенно-зимния сезон, възстановяването ще започне в края на третото тримесечие и ще продължи през цялата следваща година, в края на която ще бъдат достигнати предкризисните нива. Реалният растеж ще започне от 2022 г.

Основният извод в доклада е, че до избухването на пандемията от новия коронавирус българската икономика се е развивала стабилно, макар и със скромни темпове на растеж, с бързо нарастване на заплатите и на заетостта, с устойчива финансова и банкова система и липса на макроикономически дисбаланси. Въвеждането на ограничителните мерки заради COVID-19 и налагането на т.нар. „социално дистанциране“ обаче променя динамиката на икономическото развитие.

Последиците от борбата с новия коронавирус се очертават да бъдат изключително неблагоприятни за глобалното икономическо развитие. Предвид необичайно високата несигурност, прогнозите на основните финансови институции, като Международния валутен фонд, Световна банка, Европейската централна банка и др., съществено се различават и са обект на драстични промени. Настоящата прогноза предполага, че ограничителните мерки, засягащи нормалното функциониране на сектора на услугите, ще бъдат отменени (но не изцяло) в края на първото полугодие и няма да бъдат въвеждани отново.

Като малка и силно отворена икономика, България е силно зависима от развитието на външните фактори. В по-конкретен план, България е подвластна на икономическия цикъл в еврозоната, тъй като паричната политика на ЕЦБ се пренася у нас бързо и почти механично чрез механизмите на паричния съвет, интеграцията на банковия сектор и високата търговска обвързаност. Има достатъчно аргументи да се твърди, че основните търговски партньори от еврозоната (преди всичко Германия и Италия) навлизаха в негативната фаза на бизнес цикъла далеч преди появата на новия вирус. 

Съвсем доскоро растежът в страните от еврозоната се дължеше до голяма степен на силно изразена експанзионистична политика, която благоприятстваше повишение на цените на финансовите активи, поддържане на ниска цена на заемните средства на банките, по-евтино обслужване на вече отпуснатите кредити на домакинства и фирми, и по-силно търсене на нови кредити. Тази политика беше към своя край и на дневен ред стоеше въпросът какъв ще е характерът и кои ще бъдат движещите сили на растеж в средносрочен и по-дългосрочен план, при положение, че няма да може да се разчита на ефектите от паричната политика, а проблемът със задлъжнялостта не само че не беше решен, а дори се влоши. Пандемията промени всичко.

Задаващият се нов цикъл от фискални и монетарни стимули ще е много по-силен от предходния, но има сериозни опасения, че ефективността му намалява. Икономическите перспективи пред България за 2020 г. и следващите две години са неблагоприятни, а рисковете остават високи, категорични са от БАН.

Цялата прогноза четете на Investor.bg.