БНБ: Банките увеличават лихвите по кредитите

Възможен е ръст на необслужваните заеми заради влошаването на макроикономическата среда

15:28 | 6 юли 2020
Обновен: 15:29 | 6 юли 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Икономическото възстановяване на верижна база ще започне през третото тримесечие на годината, но от април  до септември лихвените проценти по новите кредити за домакинства и фирми ще растат, пише Investor.bg, базирайки се на прогноза на Българската народна банка (БНБ) в най-новото тримесечно издание „Икономически преглед“.

Експертите на централната банка посочват, че тенденцията към понижение на лихвените проценти по новите заеми през последните няколко години беше благоприятствана от общото понижение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната. Влияние оказаха и фактори с местен характер - висока ликвидност и конкуренция в българския банков сектор, нарастващ обем и намаляващата цена на привлечения ресурс, както и понижена оценка за риск от страна на кредитните институции.

Оценката на риска също се повлия от общото подобрение на макроикономическата среда и от благоприятните перспективи за пазара на жилищата, както и от повишената платежоспособност на кредитополучателите. По-ниският риск, свързан със спредовете между лихвените проценти по нови фирмени и жилищни кредити в България и в еврозоната, достигна исторически ниски нива - съответно от 148 и 154 базисни точки, отчита БНБ.

Сега, в условията на отслабваща икономическа активност и нарастваща безработица като икономически последици от кризата с COVID-19, текущите ниски равнища на лихвените проценти по кредитите са благоприятен фактор от гледна точка на цената на финансиране на икономическите агенти, смятат в БНБ.

Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки, вероятно лихвените проценти по новите кредити ще започнат да се повишават, прогнозират в централната банка.

Допълнителни фактори, които биха могли да повлияят върху лихвените проценти по заемите във възходяща посока, са очакваното влошаване на кредитоспособността на банковите клиенти и по-високата премия за риск на отделните страни, които вероятно ще повишат рисковата премия по кредитите.

Не се изключва и увеличение на необслужваните заеми в банковата система в резултат от влошаването на макроикономическата среда, което също ще вдига лихвите на новите заеми.

Още по темата прочетете в Investor.bg.