Инвеститорите ще чакат по-малко за екологични оценки

Промените в ЗООС предлагат обединена екологична процедура

11:55 | 27 юли 2018
Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg
Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg

Обединената екологична процедура, която се предлага в приетите на първо четене изменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не е задължителна за инвеститорите, а само предложение, от което могат да се възползват. Въвеждането й би съкратило сроковете за получаване на експертен анализ при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексно разрешително и/или доклад за безопасност при предприятие с висок рисков потенциал, предава Investor.bg. Няколко процедури по екологичното законодателство вече могат да бъдат обединени в една, стана ясно от предложените и приети от Парламента реформи в ЗООС.

Според досега действалите норми всяка от процедурите е от порядъка на 6 месеца, а с обсъжданията и съгласуванията времето за трите процедури може да надхвърли 2 години, докато при обединената срокът ща се намали значително, само с едно обществено обсъждане и само с една възможност за обжалване, като компетентният орган е министърът на околната среда и водите.

Чрез законопроекта са предвидени промени и в няколко други закона - Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите.

Нов подход -  за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, се предлага в промените на Закона за опазване на водите. Той е базиран на риска от замърсяване и необходимостта от пречистване. Въвеждат се 3 нива на защита: 1-ва зона - защитен пояс, опазващ физически съоръженията и прякото въвеждане на замърсители, 2-ра охранителна зона, която на база оценка на риска ще се определя и преразглежда на всеки 6 години, и 3-та, за защита на цялото водно тяло, ползвано за черпене на вода за консумация от хора с дебит средно над 10 м3 на ден или обслужващо повече от петдесет човека. Още по темата - четете в Investor.bg.