JPMorgan прогнозира по-голям международен интерес към турския дълг

За да се промени настроението на пазара в полза на Турция, властите ще трябва да ограничат нарастващите геополитически рискове и да ограничат инфлацията

19:47 | 20 октомври 2020
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. в Турция заяви, че инерцията от международната продажба на държавния дълг вероятно ще се пренесе в корпоративни заеми, предава Bloomberg.

„С последната емисия на облигации международните капиталови пазари ще се отворят отново за емисии от Турция“, каза в онлайн интервю Мустафа Багряджик, старши държавен служител за Турция и Азербайджан за американския кредитор.

„Очакваме интересът към турския дългов пазар да се върне през следващата година, тъй като международните инвеститори виждат по-голяма стабилност в икономиката.“

Още от катастрофата на лирата преди повече от две години, фокусът на турските компании беше върху намаляването на задлъжнялостта или намаляването на дълга, тъй като предприятията се запасяваха с пари и се стремяха да изплатят дължимото. Сега някои турски компании се борят да изплатят дълга си в чуждестранна валута, което води до десетки милиарди долари при преструктуриране на заеми.

За да се промени настроението на пазара в полза на Турция, властите ще трябва да ограничат нарастващите геополитически рискове и да изпълнят политики, които биха могли да ограничат двуцифрената инфлация, която засили натиска върху лирата. Неортодоксалните мерки за смекчаване на икономическото въздействие на коронавируса отблъснаха международните инвеститори, тласкайки валутата към рекордно ниски нива и подтиквайки най-големия отлив на капитали от финансовите пазари на Турция от повече от десетилетие.

Отлив на

Отлив на капитали от турските финансови пазари през 2020 г. Графика: Bloomberg

JPMorgan беше сред посредниците при продажбата на 5-годишни, деноминирани в долари, държавни ценни книжа през октомври в размер на 2,5 млрд. долара. Турция си е поставила за цел да продаде държавен дълг от 9 млрд. долара през тази година.

На правителството може да му се наложи да вземе повече заеми в страната и чужбина, за да финансира нарастващия си бюджетен дефицит. Багряджик казва, че Турция може да разчита на по-голям достъп до международните дългови пазари, след като започне да възприема по-благоприятен за инвеститорите подход.

Министерството на финансите продаде облигациите по-малко от две седмици, след като централната банка неочаквано повиши референтния си лихвен процент и властите премахна множество търговски ограничения върху лирата.

„Правенето на правилните неща по паричната и фискалната политика ще привлече повече инвеститори“, каза Багряджик.

„Тъй като страната прилага правилни пазарни политики в правилната посока, се надявам, че хората първо ще инвестират в активи с фиксиран доход и след това ще се насочат към акции на местно ниво“.

Но в знак на предизвикателства, пред които все още стоят потенциалните кредитополучатели, суверенният фонд за богатство на Турция заяви във вторник, че отлага дебюта си в търговията с еврооблигации, позовавайки се на лошите пазарните условия.

„Като цяло инвеститорите харесват корпоративния риск на Турция, така че прогнозирам повече емисии на еврооблигации от турски корпорации“, каза Багряджик.

Доходността по последните петгодишни облигации на правителството беше с около 34 базисни пункта по-висока от тази на съществуващите ценни книжа, дължими през март 2025 г., които бяха емитирани през февруари.

„Всяка нова сделка ще направи пазара по-уверен“, каза Багряджик.