Банките в ЕС ще предложат еднакви условия за облекчаване на плащанията по кредитите

Обхватът на мярката може да се ограничи само до изрядни длъжници

21:06 | 2 април 2020
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Банките ще трябва да предложат на широк кръг от клиенти при едни и същи условия за облекчаване на плащанията по кредитите заради кризата с коронавируса Covid-19. Плащанията по кредити могат да бъдат отложени или намалени за периода на действие на извънредното положение, но не и да се променят други условия по тях. Това става ясно от насоките за налагането на кредитен мораторум на Европейския банков орган (ЕБО).

Насоките са публикувани на сайта на банковия регулатор на Европейския съюз (ЕС).

Банките ще трябва да уведомят националните регулатори за датата, от която ще прилагат мораториума върху плащанията по кредити, критериите, по които ще селектират длъжниците, попадащи в обхвата на мярката, условията, които ще им предложат. Националните регулатори ще докладват пред ЕБО дали предприемат законодетелен, или незаконодателен мораториум, дали е задължителен за всички финансови институции, или не, датата, от която мярката ще се прилага, условията, предложени на длъжниците.

Финансовите институции ще трябва обобщят и да поддържат данни за всички длъжници, обхванати от кредитния мораториум, всички длъжници, за които е приложена мярката, обемът на плащанията, които са спрени, отложени или намалени, както и загубите в резултат на мораториума и съответстващите обезценки.

“Мораториумът се прилага за голяма група длъжници, предварително определени на базата на широки критерии, които да позволят на длъжниците да се възползват без оценка на тяхната кредитоспособност“, посочва се в насоките на ЕБО.

Обхватът на мярката, която може за е законодателен или незаконодателен акт, може да се ограничи само до изрядни длъжници, които не са имали проблеми с плащанията преди прилагането на мораториума, но не трябва да се ограничава само със затруднени платци още отпреди пандемията.

Мораториумът предвижда промени само в графика на плащанията, а именно спиране, отлагане или намаляване на плащанията на главницата и лихвите или пълните вноски за предварително определен ограничен период от време. Не се предвиждат промени по други условия по заемите, като например лихвения процент“, посочва се в насоките на банковия регулатор.

Банките ще трябва да предложат едни и същи условия за промените в плащанията към всички експозиции, предмет на мораториума, дори ако прилагането на мораториума не е задължително за длъжниците. Мораториумът няма да се прилага за нови договори за заем, предоставени след датата, на която той е обявен, допълва се в насоките.

Повече по темата четете на Investor.bg.