Природните ресурси за 2019 г. са изчерпани

Обезлесени гори, застрашени от изчезване видове, замърсени реки... и така до 29 юли, когато заживяваме на "екологичен кредит"

14:50 | 31 юли 2019
Обновен: 10:58 | 4 юни 2020
Снимка: pixabay.com

29 юли е Денят на "екологичния дълг". Планетата ни не е в състояние за регенериране на ресурсите с темповете, с които ги използваме, става ясно от доклад на световната мрежа за екологичен отпечатък Global Footprint Network. Абсолютният дял от ресурсите, произведени за годината, на този ден през 2019 г. са изчерпани, пише германският седмичник Die Zeit.

За да се усвоят екологичните ресурси, потребявани от човечеството - ресурси като вода, земя, дървесина и чист въздух, в момента ще са необходими 1,75 земи, предупредиха от Global Footprint Network. Базираната в Оукланд, Калифорния, международна организация по устойчивостта обяви, че цената на това потребление става все по-видима на фона на изсичането на гори, ерозията на почвата, загуба на биологично многообразие и увеличаване на въглеродния диоксид в земната атмосфера.

Пряка отговорност носят богатите индустриализирани страни. "Консумираме и работим така, сякаш няма утре", предупреждават от екологичната фондация WWF.

В изчисленията се включват потреблението на дървесина, обработваема земя и рибни запаси, както и емисиите на въглероден диоксид и третирането на земята, но не ограничени ресурси като суров петрол. Високите емисии на въглероден диоксид в областта на електроенергията, транспорта и индустриалното земеделие, както и нуждата от много площ застрашават природата. Въглеродните емисиите не са намалели от 2009 г. насам.

Авторите на проучването намират транспортния сектор като проблематичен в случая: след 1990 г. емисиите от пътния трафик не са намалели, а във въздушния трафик се увеличават осезаемо. Потреблението на енергия на глава от населението в Германия също е по-високо, отколкото средното за ЕС, като през последните години само леко намаля. "Има опция за подобряване на темповете на растеж на възобновяемите енергийни източници в Германия".

От природозащитните организации отправят критика, че непропускливите земни повърхности в Германия също нарастват, от 1992 г. до 2017 г. с 22,8%.

Има огромни разлики в потреблението на ресурси между отделните държави. В свое проучване екологичната организация WWF разкри, че в емирство Катар денят на екологичния данък вече е достигнат след 42 дни, в Индонезия обаче едва след 342 дни.

Ако всички човеци биха заживели като германците, щяха да са необходими три земи. Ако всички хора имат еквивалентно на американците изразходване на ресурсите, ще са необходими общо пет земи.