UBS се нарежда сред швейцарските банки, искащи отлагане на Базел III

Швейцарските банкери подкрепят отлагането поне на частта за пазарния риск за регулацията на Базел III в Швейцария - това би осигурило равни условия за швейцарските банки в сравнение с Европейския съюз

18:00 | 19 юни 2024
Автор: Мириам Балезу, Никълъс Комфорт, Бастиан Берат, Лаура Нунан
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Швейцарските банки, сред които и UBS Group AG, настояват пред правителството да отложи глобалните капиталови правила за техния търговски бизнес, за да не бъдат ощетени, след като Европейският съюз взе решение за отлагане.

Швейцария трябва да реши до края на юли дали също да отложи датата на прилагане. Макар че няколко местни кредитори предпочитат да изчакат, UBS също изтъква, че без отлагане ще бъде една от много малкото големи световни банки, принудени да приемат правилата за търговия през януари 2025 г., заявиха запознати с въпроса лица, които помолиха да не бъдат назовавани, тъй като разговорите са поверителни.

Другите системно важни банки в Швейцария - Raiffeisen Group, Zuercher Kantonalbank и PostFinance - имат много по-малко международно присъствие от UBS.

Правилата известни като Базел III трябваше да бъдат въведени на 1 януари от властите в ЕС, а САЩ и Обединеното кралство да ги последват шест месеца по-късно, като част от по-широкообхватното актуализиране на капиталовите изисквания за банките, целящо да укрепи сектора. Въпреки това несигурността относно това как и кога САЩ ще ги прилагат вече накара ЕС да планира едногодишно забавяне на новите стандарти за търговския портфейл, тъй като този бизнес е глобален по своя характер. 

Асоциацията на швейцарските банкери "подкрепя отлагането поне на частта за пазарния риск за регулацията на Базел III в Швейцария", заяви Маркус Щауб, ръководител на отдела за пруденциално регулиране в органа, визирайки търговската част на правилата. "Това би осигурило равни условия за швейцарските банки в сравнение с Европейския съюз."


Централата на UBS Group в Цюрих. Снимка: Паскал Мора/Bloomberg

Браншовата група е "в постоянна комуникация с нашите членове, както и с швейцарските власти", а разговори по въпроса се проведоха "през последните няколко дни", каза той.

Въпреки това швейцарският банков надзор Finma не е толкова склонен на отлагане, тъй като страната е ангажирана с мащабна регулаторна реформа след срива на Credit Suisse миналата година, казват някои от хората. Решението в крайна сметка е на правителството и политическите съображения ще изиграят роля, казаха запознатите. 

Представители на UBS, Finma и Държавния секретариат за международни финанси - който отговаря за регулацията на Базел III в Швейцария - отказаха коментар.

"Става дума за избягване на неблагоприятни конкурентни условия и за въздействие върху рентабилността на банките", заяви в интервю миналата седмица Мартин Нейсен, партньор в PWC в Германия. "Ако европейските банки не могат да се справят с този бизнес, конкурентите от САЩ ще се намесят".

Колкото по-сложни или екзотични са ценните книжа, толкова по-високи ще бъдат капиталовите изисквания, каза той. Ето защо ефектът е "по-висок за големите банки със сложни търговски портфейли", каза той.

Понастоящем UBS се занимава с ликвидирането на значителни дейности, държани в бившата инвестиционна банка на Credit Suisse. Отлагането ще позволи на UBS да постигне по-голям напредък в тази задача, преди да започнат да се прилагат по-строгите капиталови стандарти, каза един от хората. Прилагането на правилата от страна на регулаторните органи, както е планирано, би засилило натиска за по-бързото им премахване.

UBS вече е изправена пред значително по-високи изисквания за финансови резерви в резултат на по-големия си размер след поглъщането на Credit Suisse. Освен това швейцарското правителство настоява за преразглеждане на начина, по който най-голямата банка в страната се подготвя за потенциални загуби в чуждестранните си дялове. Тези промени биха могли да доведат до увеличаване на капиталовите ѝ изисквания с до 25 млрд. долара.

Новите Базелски правила ще увеличат рисково претеглените активи на UBS с около 15 млрд. долара от 2025 г. нататък, като по-голямата част от това въздействие се очаква да дойде от правилата за търговия, заяви кредиторът по време на разговора за приходите си за четвъртото тримесечие.

"Освен UBS има и други швейцарски банки, които ще усетят въздействие върху търговските си портфейли, ако правилата бъдат приложени твърде рано", заяви СВА. 

ЕС, подобно на Швейцария, трябваше да приложи по-широкия пакет около седем години след като мерките бяха договорени от регулаторните органи на Базелския комитет за банков надзор като заключителна част от процеса на създаване на правила, целящи да предотвратят повторение на финансовата криза от 2008 г. Изпълнението вече значително изостава от първоначалния график.

Оттогава темата се превърна в политическа тема в САЩ и властите все още се борят за това какъв вариант на по-широкия пакет от мерки, известен в тази страна като "Базел III - край на играта", да приемат. Те няма да приложат новите правила преди средата на следващата година.