До какви промени ще доведе новата политика на ЕС в ESG сектора

Явор Ачев, мениджър за България на Amundi Asset Management, подкаст MoneyBox, 24.09.2021 г.

13:28 | 24 септември 2021
Обновен: 14:00 | 6 декември 2021
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
До какви промени ще доведе новата политика на ЕС в ESG сектора

Регламентът на ЕС FSDR задължава компаниите да обявят своите ESG политики както на ниво компания, така и на ниво предлагани продукти, което ще даде по-голяма прозрачност на клиентите. Това обясни Явор Ачев, мениджър за България на Амунди Асет Мениджмънт, в подкаст, част от поредицата MoneyBox, която се излъчва в партньорство с фондовете на Амунди и е с водещ Вероника Денизова.

„Регламентът класифицира продуктите в три основни категории по различните членове – такива без ESG критерии, такива с по-добър от средния рейтинг, и най-добрите - така наречените „зелени инвестиции“, каза Ачев.

Инвестициите в ESG са сравнително по-устойчиви, като това се дължи и на сантимента към подобни активи.

„Amundi прие собствена политика за ESG инвестиране, независимо от изискванията на регламента на ЕС – всички наши фондове отговарят на тази политика, която е доста стриктна.“

Инвестиционните политики на фондовете бяха адаптирани още преди влизането в сила на регламента на ЕС, каза Ачев.

Рейтингите на подобни продукти ще бъдат все по-публични и лесно достъпни за клиентите.

Има все по-голямо търсене на такива инструменти и компаниите трябва да се адаптират към това, тъй като новите политики може да ограничат достъпа им до нов капитал.

„В България това все още не е застъпено, но очакваме и тук да започне подобна тенденция.“

Целия разговор слушайте в подкаста. 

Разговорът не е препоръка за взимане на инвестиционно решение.