Петко Карамочев за финансовата система в Европа

21:00 | 11 декември 2019

Петко Карамочев, "Индустрия технолъджи", Светът е бизнес, 11.12.2019